Avtalsbrott i fullmaktsförhållande

2017-11-07 i Avtal
FRÅGA
Om parterna i ett fullmaktsförhållande bryter mot avtalet. Vilka påföljder kan göras gällande vid dessa avtalsbrottet då? Jag vet att skadestånd går att åberopa enligt HB. Men finns det några fler påföljder? T.ex. fullgörande etc. Behöver ett svar snarast!!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett fullmaktsförhållande så finns det i regel en fullmaktsgivare, en fullmäktige och en tredjeman. För dessa tre parter kan det finnas olika avtalsbrott vilket innebär olika påföljder. I din fråga så framgår det inte vem det är som har brutit mot avtalet vilket gör det svårt för mig att ge dig ett precist svar men jag hoppas att du får lite vägledning av svaret.

Fullmaktsförhållanden regleras i avtalslagens (AvtL) 2 kapitel som du hittar här.

Avtalsbrotten

Genom fullmakten får fullmäktige en del handlingar som denne kan göra, detta utgör dennes behörighet och en rad mer specifika inskränkande saker som denne får göra (befogenheter). Genom att handla i strid mot behörigheten, som är den yttre gränsen för att ett avtal ska kunna komma till stånd, så kan fullmäktigen gjort sig skadeståndsskyldig. Vissa omständigheter medför också att avtalet kan bli ogiltigt, såsom en tredje man som vet om att fullmäktigen överskrider sin behörighet. Du hittar påföljder om fullmäktigens avtalsbrott i 11§ samt 12§ AvtL.

Den som givit fullmakt och tredje man kan även begå avtalsbrott genom att inte fullgöra det som de lovat genom avtalet. Alltså, att de inte ska leverera sin prestation, exempelvis inte betala eller inte lämna över produkten etc.

Generella påföljder vid avtalsbrott

Avtalsbrott är inte en brottslig handling och regleras inte straffrättsligt. De sanktioner och påföljder som finns är alltså de som regleras i avtalet i sig och avtalslagen. Har parterna exempelvis avtalat om vite så gäller det. Hävning kan även bli aktuellt vid väsentliga avtalsbrott och då ska prestationerna återgå.

Eftersom din fråga var så generellt ställd är det svårt att ge dig ett precist svar. Kort och gott så blir påföljderna olika beroende på vem som begått avtalsbrottet men straffrättsliga sanktioner saknas.

Behöver du mer hjälp i frågan är du välkommen att ställa en ny mer precis fråga eller kontakta Lawlines jurister här.

Vänliga hälsningar,

Jessica Khoo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1536)
2021-09-22 Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?
2021-09-21 Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?
2021-09-19 Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt

Alla besvarade frågor (95782)