Avtalsbrott

2016-08-05 i Avtal
FRÅGA
Om man skriver ett avtal mellan 2 privat personer att den ena skall genomföra inköp om avstyckning av mark med Lantmäteri och sedan när det är klart förbinder sig att sälja fastigheten vidare till den andra personen (namngiven) kan säljaren ångra sig o inte sälja vidare?Bero
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel gäller enligt allmänna avtalsrättsliga principer att avtal ska hållas. Det finns dock ett flertal undantag från denna huvudregel. Som exempel kan nämnas att avtalet tillkommit under särskilda omständigheter eller att förutsättningarna för att avtalet ska kunna genomföras har ändrats på ett sådant sätt att det anses skäligt att låta ena parten frångå det. En bedömning måste göras i varje enskilt fall med hänsyn till avtalet, parterna och omständigheterna i övrigt. En sådan bedömning kan jag tyvärr inte göra med den information jag har att tillgå. Som huvudregel ska dock avtal hållas och din medpart har inte rätt att utan anledning bryta avtalet.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1409)
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?
2021-01-16 När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal

Alla besvarade frågor (88200)