Avtalsändring

2016-02-15 i Avtal
FRÅGA
Om en säljare ändrar utan att ett nytt avtal skrivits, är detta tillåtet
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Syftet med skriftliga avtal är att parterna skriver ned vad de har kommit överens om för att i framtiden undvika olägenheter parterna emellan. Skriftliga avtal är även bra i bevishänseende. Det går alltid att göra en ny överenskommelse eller att ändra i ett tidigare avtal, såvida båda parterna är överens om det. När ändringar av avtal görs eller när tilläggsavtal skrivs ska dessa också vara skriftliga för att förtydliga rättsförhållandet. Om ni inte har accepterat avtalsändringen eller tilläggsavtalet ska avtalet ej anses giltigt. Avtal är nämligen en överenskommelse som grundar ett rättsförhållande mellan två eller flera parter och alla ska vara överens om vad som regleras i avtalet.

Som svar på din fråga; säljaren får ändra ett avtal utan att ett helt nytt avtal upprättas såvida ni har accepterat avtalsändringen och är införstådd därmed. Om ni har godkänt avtalsändringen kan en ändring av avtalet komma att ske - något helt nytt avtal behöver inte upprättas. Det är dock viktigt att ändringen nedtecknas skriftligt.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1384)
2020-12-01 Avbokning av hyrd stuga och möjligheten att få tillbaka handpenningen på grund av det rådande läget
2020-11-30 Köp av tjänst för näringsidkare
2020-11-30 Olika användarvillkor
2020-11-29 Muntliga avtal och dess bundenhet

Alla besvarade frågor (86869)