FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga08/11/2015

Avtals ogiltighet

Kan man ingå ett avtal genom att slutföra en enkätundersökning på webben? Min son klickade sig igenom en sådan och blev erbjuden en surfplatta nästintill gratis. Fick sedan en varning från min internetleverantör om att detta cirkulerar och efter vidare forskning har jag fått reda på att man ingår något slags abonnemang. Är skraj för eventuella betalningskrav. Inget har hänt ännu då detta hände igår. Hur skall jag agera om det dimper ned en faktura?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln för avtalsslutande i svensk rätt är löftesprincipen vilket kortfattat innebär att ett avtal sluts i två led. Det första ledet består i att en part lämnar ett anbud och det andra att motparten besvarar detta genom en accept och härmed har ett avtal uppstått. Däremot uppställs inga egentliga formkrav för ett avtals ingående varför avtal egentligen kan ingås på allehanda olika sätt och vis. Rent teoretiskt finns alltså möjligheten att ingå avtal genom att slutföra en enkätundersökning på internet.

Ett antal omständigheter talar till din fördel och dessa är följande:

1. Om din son är under 18 år och därmed omyndig, har han inte rätt att åta sig förbindelser. Det innebär att man "låtsas" som att ett avtal aldrig har förelegat eller existerat, 9 kap. 1§ Föräldrabalken (FB). Enligt 9 kap. 7§ FB är huvudregeln att vardera part ska ge tillbaka det de mottagit. Observera dock att om din son vilselett motparten med falska uppgifter (uppge att han är äldre än 18 år), så kan han även bli tvungen att ersätta förluster på grund av avtalet.


2. Nu vet inte jag hur avtalet var utformat, men i regel gäller att för avtal som en konsument ingått med en näringsidkare (dvs. företaget i ditt fall) genom internet eller per telefon, gäller en ångerfrist på 14 dagar enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2 kap. 10§. Ångerfristen gäller från det att du mottagit varan, 2 kap. 12§. Det viktiga är att du i sådana fall hör av dig till företaget och önskar utöva din ångerrätt. Detta gäller både surfplattan och abonnemanget.

Skulle du finna en faktura i brevlådan borde du dels höra av dig till företaget och förklara situationen (kanske även nämna de två punkter jag förklarat för dig ovan) och dels höra av till din internetleverantör och se vilka tips de kan erbjuda då det säkerligen tidigare funnits kunder som varit med om samma sak.

Föräldrabalken hittar du här.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler hittar du här.

Hoppas att du fått svar på din fråga och att det hela löser sig.

Med vänlig hälsning

Khashayar KiavashRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”