FrågaAVTALSRÄTTAvtal09/03/2014

Avtals ingående

Vi är två personer som delat en lägenhet, jag kommer att flytta från lägenheten och han stannar i två månader till, vi har en delad insats i lägenheten som jag godkänt att han kan få betala till mig när han också flyttar. Finns det något kontrakt eller dylikt vi kan signera som garanterar att han betalar mig mina pengar när han får tillbaks depositionen om två månader?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Det ni skulle kunna göra är att upprätta ett avtal i vilket ni skriver in vad ni vill reglera er emellan. Som huvudregel får avtal ingås fritt med vem som helst om vad som helst. Avtal kan ingås både skriftligen och muntligen men ett skriftligt avtal är att rekommendera då det generellt sätt är väldigt svårt att styrka ett muntligt avtal. 

Vänligen,

Emelie PiironenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning