FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/06/2013

Avtals ingående

Hej Lawline! Jag och min flickvän har en bostadsrätt som vi skulle hyra ut i andrahand under sommaren. Vi hittade en hyresgäst som gav oss en "muntlig accept" via mail att hon skulle hyra vår lägenhet. Vi fick hennes personuppgifter och fick godkännande av både föreningen och bank att hyra ut lägenheten. En dag innan vi skulle skriva kontrakt backade hon ut och vägrar nu svara på våra mail och samtal. Vad gäller? Vad kan vi göra? Tack på förhand, Fredrik

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vid ingående av hyresavtal finns inga formkrav och huruvida avtal ingås skriftligen eller muntligen har ingen betydelse för att ett giltigt avtal ska komma till stånd. Däremot brukar skriftliga avtal vara att föredra då det är lättare att bevisa att avtal ingåtts vid en eventuell tvist. Om er hyresgäst svarade per mail så är det fråga om en skriftlig accept. För att ett avtal ska komma till stånd krävs att båda parter uttrycker en samstämmig vilja att ingå avtal. Hur viljan uttrycks, via telefon, mail, brev etc. har som sagt i princip ingen betydelse. Om det var så att ni var överens om avtalsinnehållet och att såväl ni som hyresvärd och er framtida hyresgäst uttryckte en önskan om att ingå avtalet på vissa villkor har ni troligen ett giltigt avtal. Om mailet finns kvar är det kanske inte så problematiskt att visa att avtal ingåtts, men om ni exempelvis vill kräva skadestånd för kostnader som uppstått pga. att hon drog sig ur måste ni förmodligen gå till tingsrätten och väcka talan mot henne. Det kan bli väldigt kostsamt eftersom rättegångskostnader kan dra iväg och det i ert fall kanske inte rör sig om så stora summor. I vissa fall kan hemförsäkringen täcka rättegångskostnader. 

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”