Avtals giltighet samt tolkningsmetoder

2019-05-28 i Avtal
FRÅGA
Hej ja o mitt ex har skrivit ett avtal på vanligt papper att ja ska föra över två halva barnbidrag 1250 kr totalt/ månad till henne som längst i fem år om hon inte får löneökning på motsvarande 1250 kr. Har gjort detta nu i två år o nu med senaste ökningen så har hon fått 1400 totalt . Så nu var ja klar då tänkte jag men hon säger nu då att det ska va efterskatt? Och så ska hon sluta jobba o plugga o då blir det ju ingen löneökning alls o det scenariet tänkte man ju inte på när vi skrev.Det står inte efterskatt eller innan skatt på avtalet vad gäller? Gäller vårat papper överhuvudtaget vid ett rättsmål? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du och ditt ex har kommit överens om att du månatligen ska betala 1250 kr till henne. Detta ska ske i max fem år, men betalningarna ska upphöra om hon får en löneökning på 1250 kr. Nu har hon fått löneökning på 1400 kr och du anser därmed att dina betalningar ska upphöra.

Är avtalet rättsligt giltigt?

Vad som inledningsvis kan konstateras är att ert avtal gäller även om det är skrivet på ett vanligt papper. Det finns inga formkrav när det gäller ett "vanligt" avtal om månatliga betalningar och det krävs därmed inte att avtalet innehåller något speciellt. Även muntliga avtal är giltiga, men ur bevishänseende är det naturligtvis alltid bra att avtalet är skriftligt. Att ni har skrivit ner vad avtalet innebär är därför positivt då det blir enklare att tolka och bevisa. Ert papper är därmed i högsta grad ett giltigt avtal som kommer vara av betydelse i en eventuell tvist mellan dig och ditt ex.

Metoder för avtalstolkning

Din fråga rör också avtalstolkning. Vad som är viktigt att framhålla är att det inte går att svara exakt vad som gäller, eftersom domstolen alltid gör en bedömning i varje enskilt fall. Vad jag kan göra är att förklara hur domstolen brukar resonera vid avtalstolkning.

När domstolen tolkar avtal används en mängd olika tolkningsmetoder. Genom tolkning av avtal är syftet att försöka komma fram till vad som var avsikten med avtalet, vilket brukar kallas för partsviljan. Det tas då hänsyn till vad parterna egentligen menade när de ingick avtalet. När en domstol försöker komma fram till vad partsviljan var har parterna ofta olika uppfattningar, precis som i ert fall. Det går därför inte att endast fråga parterna vad de menade, utan domstolen måste studera avtalet och applicera olika metoder för att försöka utröna partsviljan. Enligt praxis använder ofta domstolen en språklig tolkning i första hand. Det innebär att avtalets formuleringar och ordval analyseras för att försöka komma fram till vad partsviljan var. Genom att applicera en språklig tolkning på ert avtal torde domstolen anse att du har uppfyllt din del av avtalet. Du har betalat ditt ex fram tills att hon har fått den avtalade löneökningen. Enligt denna tolkningsmetod torde domstolen komma fram till att den avtalade löneökningen avser lön innan skatt. Detta eftersom lön vanligen anges innan skatt.

Avtalstolkningsfrågan är mycket svår för mig att svara på eftersom det görs en individuell bedömning i varje enskilt fall. Det enda sättet att ta reda på hur avtalet ska tolkas är att låta domstolen avgöra saken. Jag vågar dock ändå säga att du har en ganska stor chans att vinna en eventuell tvist. Enligt min mening har du faktiskt uppfyllt avtalet. Det förefaller tämligen orimligt att ditt ex ska kunna förhala avtalets uppfyllande genom att börja plugga.

Har du frågor avseende mitt svar kan du höra av dig på min mail: lovisa.lundgren@lawline.se. Du kan även maila mig om du behöver ytterligare juridisk hjälp. Då kan jag hjälpa dig att få kontakt med någon av Lawlines duktiga jurister som kan agera ombud i en eventuell tvist.

Hoppas det löser sig för dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1220)
2020-01-23 Bevisbörda för löpande avtal
2020-01-14 Sålt samma skoter till två personer, vad gäller?
2020-01-11 Har jag rätt till skadestånd för stillestånd gällande lastbilsreparation?
2020-01-10 Kan man ha ett juridiskt avtal om vad som helst, så att man kan stämma den andra parten om den inte följer det?

Alla besvarade frågor (76501)