Avtals giltighet

2017-01-16 i Avtal
FRÅGA
Jag har köpt en bil i mitt namn med avbetalning via Wasa KreditSen har jag skrivit ett kontrakt med annan person ang att han skall fullfölja kontraktet + betala allt övrigt ex. Skatt, försäkring, ev böter , skador på bilen mm.Men efter efterforskning har jag beslutat att bryta kontraktet med personen med omedelbar verkan.Hur juridiskt bindande är ett sådant handskrivet kontrakt mellan oss?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Några direkta regler av intresse för din situation finns inte uttryckligen i lag, utan det mesta regleras genom allmänna principer och praxis. Av visst intresse är avtalslagen. En grundprincip inom avtals brukar benämnas "pacta sunt servanda" vilket kan översättas till "avtal ska hållas". Detta gäller som en huvudregel från vilken det visserligen finns många undantag. Något formkrav för avtal finns inte heller som huvudregel (för köp av fast egendom krävs dock att avtalet är skriftligt för att det ska vara giltigt). Avtal kan således ingås lite hur som helst och när ett avtal väl ingåtts ska parterna fullfölja sina förpliktelser. Om ena parten inte fullföljer sin del har den andra parten ofta rätt till skadestånd.

Nåväl, som du förstått av ovan blir svaret på din fråga att avtalet (som huvudregel) är bindande. Det kan ogiltigförklaras med stöd av regler i 3 kap avtalslagen eller kanske jämkas med stöd av 36 § avtalslagen. Det beror således lite på hur pass bindande avtalet är.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1538)
2021-09-25 Är jag tvungen att skriva på ett avtal?
2021-09-24 Borde inte ett avtal vara formulerat så att parterna har lika vinning av det?
2021-09-22 Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?
2021-09-21 Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?

Alla besvarade frågor (95851)