Avtalet bort sambolagen

FRÅGA
Jag och min sambo har ett gemensamt checkkonto där vi har pengar som kommer från ett gemensamt lån. Vi har avtalat bort sambolagen. Om vi separerar har jag rätt till hälften av pengarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vad som gäller när ett samboavtal har upprättats.

Vem är sambo- Med ett sambopar menas två personer som bor stadigvarande tillsammans i ett par i ett gemensamt hushåll, 1 § Sambolagen. Ett samboförhållande upphör genom giftermål, att samborna flyttar isär eller en sambo dör, 2 § Sambolagen.8 § Sambolagensäger att dagen man beräknar boet utgår från den dagen samboförhållandet upphörde.

Vad utgår man ifrån- Utgångspunkten i 3 § Sambolagenär att samboegendom är bostaden som införskaffats för gemensamt bruk och bohag (möbler etc.) Detta innebär att pengar inte kommer ingå i en bodelning. Huvudprincipen är att man delar bohag och bostad 50/50, av det som man delar på, 14 § Sambolagen. Bohag, möbler, utrustning, inredning m.m enligt 6 §ska ingå och bostad enligt 5 § sambolagska ingå, vilket är hyresrätt, bostadsrätt eller hus exempelvis som de båda stadigvarande bor i.

Samboavtal - Enligt 9 § sambolagen så kan ett sambopar avtala om vad som ska ingå vid en potentiell bodelning, vilket gör att egendom som är bohag kan undantas eller inte är bohag läggas till.

vad innebär detta för dig - i och med att ni har avtalet bort sambolagen är det innehållet i ert avtal som helt styr hur mycket pengar av sambo egendomen som du har rätt till!

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?