Avtalat om 4,5 månaders uppsägningstid för bostadslägenhet men hyresgäst betalar bara för tre månader.

FRÅGA
HejVi har en lejlighed som vi har hyret ud til vores hyresgæst i 3 år, men har nu opsagt hende da vi skal sælge lejligheden. Hun er meget utilfreds med at blive opsagt og vi har givet hende 4,5 måneders opsigelse som vi begge har underskrevet på opsigelsen, men nu hvor der er 3 månder tilbage af opsigelsen vil hun ikke betale hyra længere. Hun siger, at hun er ved at finde en anden lejlighed som hun snart vil flytte ind i og at hun derfor ikke vil betale til os mere. Hun har heller ikke betalt depositum selvom det stod i kontrakten og selvom vi har rykket hende for det flere gange.I morgen er det d. 1. april. Hvad kan og må vi gøre?
SVAR

Hej och tack för att Ni ställer Er fråga till oss på Lawline!

Min danska är inte fantastisk, men jag tolkar Er fråga som att det finns en uppsägningstid på 4,5 månader i hyreskontraktet och att hyresgästen bara betalat för 3 månader och sedan flyttar ut. Lämna gärna en kommentar nedan om det verkar som om jag missuppfattat något. Frågan rörande depositionen förstår jag inte riktigt. En deposition innebär att man tillfälligt lämnar något. I det här fallet att hon exempelvis betalar in en summa som sedan skall återbetalas då hon flyttar ut. Den verkar därför onödig att kräva in nu eftersom den ändå skall betalas tillbaka?

Aktuell lag
Frågor om hyra av bostad regleras i 12 kapitlet Jordabalken. (I folkmun kallas kapitlet även för "hyreslagen"). I stor omfattning är det en skyddslagstiftning för hyresgästen då hyresgästen oftast är den svagare parten i avtalet och därför i störst behov av skydd.

Uppsägningstid för bostadslägenhet i Sverige
När det gäller uppsägningstid för bostadslägenhet som din fråga gäller så finns det i 4 § en bestämmelse rörande just uppsägningstid. Uppsägningstiden är som standard 3 månader för just bostadslägenhet, men om man avtalat om en längre tid som ni gjort så gäller den. Tyvärr finns det ett undantag som gör det svårt för er att få betalt av henne.
Den längre uppsägningstiden gäller nämligen bara om hyresgästen accepterar den och faktiskt vill bo kvar. Enligt 5 § får hyresgäst nämligen alltid säga upp lägenheten efter tre månaders uppsägningstid.

Eftersom Ni avtalat om 4,5 månader så är Ni alltså bundna att låta hyresgästen bo kvar 4,5 månader om hon vill det, men om hon vill att hyresavtalet skall ta slut efter 3 månader så gör det det. Det kanske låter konstigt att hon kan bestämma huruvida ert avtal faktiskt skall gälla eller inte, men det har helt enkelt att göra med att hon anses vara i en utsatt position samtidigt som Ni anses vara i en starkare position och därför skyddar inte lagen Er på samma sätt som henne.

Lagen skyddar bara Er i 3 månader och Ni kan helt enkelt bara kräva henne på hyra under tre månader. Efter tre månader kan Ni inte längre kräva henne på hyra om hon inte själv vill betala den.

Mitt råd:
Eftersom hon har lagen på sin sida finns det tyvärr inte mycket ni kan göra angående den hyra för 1,5 månader som hon inte betalar. En domstol skulle helt enkelt konstatera att hon har rätt att inte betala hyra för mer än 3 månader. Det enda sättet ni kan få betalt är således att hon frivilligt bor kvar och betalar.
Juridiken kan tyvärr inte hjälpa er med det utan ni är helt enkelt beroende av hennes vilja att göra rätt för sig samt Er övertalningsförmåga.

Om ni hade haft kvar lägenheten för att hyra ut fler gånger hade jag kunnat rekommenderat Er att i fortsättningen använda 3 månader som uppsägningstid. Då vet Ni exakt vid vilken tidpunkt en ny hyresgäst kan flytta in, och samtidigt kräva den gamla hyresgästen på hyra under 3 månader eftersom hyresvärden alltid har rätt till 3 månaders uppsägningstid. Det rådet hjälper dock tyvärr inte Er just nu även om det kan vara användbart om ni hyr ut någon annan lägenhet.

Behöver Ni vidare hjälp med juridiken är Ni välkommen att kontakta oss på tfn +46 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se


Med venlig hilsen,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll