Avtalad uppsägningstid och hyresvärds höjning av hyra - lokal

2017-11-08 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyr en lokal, kontraktet gäller tom 1/9 2018, men vi har skrivit i ett mail till varandra att vi ska ha tre månaders ömsesidig uppsägning, Jag tolkar det som att vi kan säga upp avtalet tidigare än den 1/9 2018, alltså om jag säger upp det den 1 december 2017 så får jag betala hyra i tre månader. Tolkar jag det rätt då?Min hyresvärd har helt plötsligt fått för sig att hon skall höja hyran, fast det står i kontraktet att hyran är 2800 kr inkl el och moms, och gäller då till 1/9 2018. Därför vill jag då säga upp det med vårt tre månaders gemensamma uppsägning till grund.Har jag rätt till detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du hyr en lokal och ni har i kontraktet avtalat om att hyrestiden utgår den 1/9 2018. Ni har även utanför kontraktet avtalat om en uppsägningstid på 3 månader. Du vill nu säga upp avtalet och undrar alltså om er överenskommelse om 3 månaders uppsägningstid gäller.

I Jordabalkens 12 kapitel regleras hyra av bostad och lokal. Enligt 12 kap 3 § st 2 (här) ska hyresavtal ingångna på bestämd tid upphöra att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla.

I 12 kap 4 § st 2 p. 4 och 5 samma lag gäller att; ett hyresavtal för bestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla och är inte längre uppsägningstid avtalad, skall uppsägningen ske senast tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader och det är fråga om en lokal (här), eller nio månader i förväg om hyrestiden är längre än nio månader och det är fråga om en lokal.

12 kap Jordabalken är tvingande till hyresgästens fördel, vilket innebär att villkor som är mindre förmånliga än de bestämmelser i 12 kap. Jordabalken är ogiltiga. Det framgår inte hur lång hyrestid ni avtalat om men om hyrestiden är mellan 3 och 9 månader är uppsägningstiden 3 månader, alltså densamma som i ert avtal. Skulle hyrestiden däremot vara längre än 9 månader gäller 9 månaders uppsägningstid.

I 12 kap 19 § st 3 (här) finns en bestämmelse om att hyran för lokaler ska i viss mån vara till beloppet bestämd i avtalet, om inte andra förbehåll gjorts. Vill din hyresvärd ändra villkoren för lokalhyra måste hyresvärden säga upp hyresavtalet för villkorsändring, hyresvärden kan alltså inte ändra hyran hur som helst. Om hyresvärden säger upp avtalet för villkorsändring och de ändrade villkoren inte är skäliga kan hyresvärden bli ersättningsskyldig till dig.

Sammanfattningsvis kan sägas att du har tolkat er överenskommelse korrekt och har rätt att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid. Vill hyresvärden ändra hyran krävs en formenlig uppsägning för villkorsändring. Om det är så att du vill bo kvar med den gamla hyran bör hänskjuta tvisten angående den höjda hyran till hyresnämnden för medling.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2058)
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?
2021-09-15 Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?
2021-09-13 Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

Alla besvarade frågor (95863)