Avtala om var barn ska bo?

2020-05-30 i Barnrätt
FRÅGA
Jag flyttar närmare min dotters mamma, och vi kommer då bo ca 4 km från varandra. Hon vill att min dotter ska vara skriven hos henne. Min farhåga är att hon på sikt ska vilja flytta vidare med min dotter, och att det då blir en dragkamp kring var hon ska gå i skolan, särskilt då jag nu inte bor alldeles nära. Det vill jag försöka försäkra mig emot. Min fråga:Är det möjligt att avtala att min dotters folkbokföringsadress ska vara hos den vårdnadshavare som bor närmast hennes senaste skola/förskola? Dvs. om någon av vårdnadshavarna vill flytta, så ska denne låta folkbokföringen gå över till den som stannar, så att min dotter kan söka sig till skolor där hon nu växer upp. Är det möjligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du och din dotters mamma har gemensam vårdnad förväntas ni ta beslut rörande ert barns angelägenheter tillsammans, se 6 kap. 13 § föräldrabalken (FB). Det går att avtala om barnets boende, ett sådant avtal måste vara skriftligt, underskrivet av båda föräldrarna och godkännas av socialnämnden (6 kap. 14 a § andra stycket FB). I ett sådant avtal kan ni avtala rätt fritt, så länge ni är överens. Som sagt måste socialnämnden godkänna avtalet, vilket de baserar på vad som är bäst för barnet.

Om ni inte kan komma överens går det också att få ett domstolsbeslut om vem av föräldrarna barnet ska bo hos (6 kap. 14 a § första stycket). Dock får domstolen bara besluta om vem av föräldrarna barnet ska leva med, inte var det ska bo.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88147)