Avtala om gemensam vårdnad vid interimistisk beslut

2019-12-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,Jag har via en överenskommelse mellan mig och den andra föräldern fått interimistiskt vårdnad över våra 2 barn (fastställt i domstol). Detta efter 3års förhandlingar i domstolen. Idag känner jag att vi kommer bra överens och allt flyter väldigt smidigt mellan mig och den andra föräldern vi har pratat om att barnen ska börja bo mer växelvis och lika mycket hos henne. Så jag undrar om man kan gå tillbaka till delad vårdnad då det känns som att det är bra om båda har lika mycket rättigheter att fatta beslut när barnen ska bo lika mycket hos båda. Hur går man tillväga isånt fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Barnets bästa är alltid utgångspunkten för beslut som avser vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB).

Ett interimistiskt beslut gäller tills vidare, men kan när som helst ändras

Det framgår av din fråga att det finns ett interimistiskt beslut om vårdnaden. Det beslutet gäller tills vidare (tillfälligt), men fram tills domstolen fattar sitt slutliga dom eller om ni föräldrar kommer överens om annat. Ett interimistiskt beslut får dock ändras av rätten när som helst (6 kap. 20 § tredje stycket FB).

En huvudregel är att barnets bästa är att vårdnaden är gemensam. Vid bedömning om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros en av föräldrarna ska rätten särskilt beakta föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB).

Socialnämnden prövar ett avtal om vårdnad

Ni föräldrar kan avtala om att ha gemensam vårdnad. Socialnämnden måste då pröva och godkänna det avtalet. Det är socialnämnden i den kommun där barnet har sin folkbokföringsadress som prövar detta avtal och den har samma verkan som en dom. Avtalet får inte vara uppenbart oförenligt med barnets bästa. 6 kap. 6 § FB.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (756)
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende

Alla besvarade frågor (84627)