Avtala bort sambolagen och nytt avtal om bodelning

FRÅGA
HejEn bästa vän till mig lever i ett samboförhållande och köpte gemensam bostad under 2013. Han betalade 90% och min sambo 10% av köpesumman.Dom hade inget samboavtal vid köpetillfället.Va jag förstår av sambolagen spelar det ingen roll vem som betalar köpet utan bostaden ägs gemensamt vid en eventuell bodelning.Dom har nu enats om att skall skriva bort sambolagen i sitt samboförhållande och komplettera samboavtalet med att ägandeförhållandet skall vara 90% respektive 10% för fastigheten vid en bodelning.Innebär då denna skrivelse att hans sambo skrivet bort sina ursprungliga 50% som hon alltså blev ägare till i samband med köpet och att en framtida bodelning regleras enligt denna skrivelse där dom gemensamt skrev bort sambolagen, mao att 90 % tillfaller min vän respektive 10% tillfaller hans samboVore tacksam för en bekräftelse
SVAR

Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen är dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Om alltså parterna har avtalat bort sambolagen, då ska inte den gälla. Istället gäller det nya avtalet mellan parterna. I det här fallet är det fråga om ett avtal om sambors förmögenhetsförhållanden. Det är fråga om vanlig avtalsrätt. Det innebär att det som står i avtalet ska följas och således 90% ska tillfalla den ena parten och 10% ska tillfalla den andra parten. Om sambolagen hade gällt, då hade bostaden varit samboegendom enligt 3 § Sambolagen, och således hade bostaden ingått i bodelningen. Det stadgas dessutom i 9 och 10 §§ Sambolagen, att parterna har rätt att avtala om bodelning, det innebär att parterna inte i sin helhet måste avtala bort sambolagen, de kan även endast avtala angående viss egendom.

Svaret på din fråga blir: Ja, genom den nya skrivelsen, kommer 90% tillfalla den ena parten och 10% den andra parten.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med, genom att boka en tid när du klickar här till höger.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Fick du svar på din fråga?