Avtala bort sambolagen

FRÅGA
Hej,Jag ska flytta in hos min kille i hans hus. Vi har gjort en husvärdering. Vi är båda överens om att jag ska köpa in mig i huset till halva värdet. Vår fråga är nu hur det blir om vi går isär? Eftersom han är ägare av huset kommer ju huset att tillfalla honom. Kan vi avtala bort sambolagen och sen upprätta ett samboavtal där vi skriver att huset ska ingå i bodelningen? Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör ska enligt huvudregeln bodelning ske, där samboegendomen fördelas lika (8 § sambolagen). Med samboegendom avses den gemensamma bostaden och bohaget (3 § sambolagen). För att bostad och bohag ska klassas som gemensam krävs att det har införskaffats under sambotiden eller innan sambotiden men för gemensamt bruk.

Sambolagen är dock dispositiv vilket innebär att ni kan avtala bort den. Så som svar på din fråga kan ni alltså upprätta ett avtal där ni skriver bort sambolagen och själva kommer fram till hur egendomen ska fördelas vid ett eventuellt upphörande av samboförhållandet (9 § sambolagen).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?