Avtala bort presumtionen om förskott av arv

2017-10-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Mina föräldrar äger ett torp som de vill ge bort som gåva till mig och mina tre syskon innan de går bort. Med i bilden finns ytterligare ett halvsyskon som min far fick "vid sidan om" under vår uppväxt. Detta halvsyskon kommer naturligtvis vara med i arvsfördelningen när det är dags men eftersom han inte haft kontakt med oss under alla år och inte har någon relation till torpet vill mina föräldrar att det skall tillfalla oss fyra syskon (helsyskon). Vi har inget agg mot vår halvbror men han bor i en helt annan landsända och kommer inte kunna bruka torpet. Jag tror att en sådan gåva kommer räknas som ett förskott på arv men vad säger lagen? Vi tycker alltså att han självklart skall vara med när boningshuset och andra tillgångar skiftas men går det att undanta torpet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om förskott av arv finns i 6 kap ärvdabalken (här).

Inom arvsrätten är en gåva till bröstarvinge principiellt att presumeras (antas) som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Undantag från denna princip kan dock göras, om det av föreskrift eller annars av omständigheterna framgår, att arvlåtarens avsikt varit att gåvan inte skulle ses som förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det räcker med att en särskild föreskrift intas i gåvobrevet, som anger att gåvan inte skall ses som förskott på arv. Detta räcker för att gåvan skall undantas från principen om förskott på arv.

Det tycks även vara så, enligt din fråga, att det finns fler tillgångar, varför ert halvsyskons rätt till laglotten inte kommer inskränkas när er far avlider.

Ni kan alltså avtala att gåvan inte ska vara förskott av arv.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1263)
2021-09-14 Den ena av tre syskon vill ta över den gemensamma moderns hus, hur går detta till på bästa sätt?
2021-09-11 Förskott på arv till syskon
2021-09-06 Inskränker ett förskott på arv min laglott?
2021-08-31 Vad ses som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (95665)