Avtala bort giltiga betalningsmetoder?

2021-05-02 i Avtal
FRÅGA
Hej enligt Riksbanken så är kontanter giltiga betalningsmedel. Enligt fler frågor här så kan den giltiga betalningsmetoden avtalas bort. Var finns det lagligt stöd för att de kan avtala bort denna betalningsmetod? Det känns lite flummigt att ett företag bara kan sätta upp en handskriven lapp på dörren. När man på en hemsida måste man nämna villkor för köpet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver är sedlar och mynt lagliga betalningsmedel vilket framkommer av 5 kap 1§ 2 st Lag om Sveriges Riksbank. Var och en är som huvudregel skyldig att motta dessa som betalning. Denna paragraf är dock dispositiv, vilket innebär att man kan avtala bort vissa delar.

I civilrättsliga förhållanden, exempelvis mellan konsumenter och näringsidkare, råder det avtalsfrihet vilket gör att man exempelvis kan avtala om vilka betalningsmedel som är godkända och inte godkända utifrån huvudregeln.

Om som i ditt exempel, ett företag sätter upp en lapp att ex kontanter inte är ett godkänt betalningsmedel i butiken, anses det som att du accepterar det genom att gå in och vilja handla där. Du accepterar avtalet/förutsättningarna genom att gå in i butiken. Du kan därför inte kräva att få betala med kontanter där, till följd av avtalsfriheten.

Sammanfattning

Till följd av att 5 kap 1§ Lag om Sveriges Riksbank är dispositiv, råder avtalsfrihet och därför kan giltiga betalningsmetoder avtalas bort. Det måste framkomma innan avtalet vilka förutsättningar som gäller, ex att kontanta medel inte är okej. Genom att exempelvis gå in i en butik godkänner du deras förutsättningar. Skulle det vara så att inga förutsättningar framkom innan avtalet ingicks, kan man kräva att få betala med kontanter då det om inget annat avtals är huvudregeln.

Vänligen,

Nora Friberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1546)
2021-10-24 Får ett företag höja priset på en vara för att det är konkurrenten som vill köpa den?
2021-10-24 Kan affärer neka kontanter?
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik

Alla besvarade frågor (96583)