Avtal utan signatur

2017-03-27 i Avtal
FRÅGA
om ett avtal inte är signerat, gäller det då? Uppdraget som avtalet gäller är igång och löper på sedan en ganska lång tid.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huruvida det krävs en signatur för att ett avtal ska vara giltigt beror av vilken typ av avtal det är. Då även muntliga avtal är giltiga i Sverige så krävs det i regel inte en signatur för att ett skriftligt avtal ska vara giltigt. Man ser till partsavsikten, dvs vad parterna haft för avsikt. Då parterna verkar agera som att ett bindande avtal har ingåtts är troligen avtalet att se som giltigt förutsatt att det inte är ett formalavtal. Formalavtal är ett avtal som ska ingås på ett visst sätt. Exempel på ett sådant är då man upprättar ett testamente där det krävs skriftlighet och undertecknande i närvaro av två vittnen för att testamentet ska vara giltigt. (10 kap 1§ Ärvdabalken). Annat exempel på avtal som kräver viss form är avtal om jordbruksarrende (8 kap 3§ Jordabalken).

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97710)