Avtal ska hållas (pacta sunt servanda)

2018-01-18 i Avtal
FRÅGA
Hej!Nu är det så att jag hade tänkt köpa en dator, grafikkort samt en datorskärm av ett lokalt företag här i köping. Hela affären var i det stora hela klart ( Dock endast över e-mail, så inget är skrivet på papper). När jag dagen efter får höra att han ska lägga ner sin verksamhet, inget är officiellt men det ställer på tok för många frågor hos mig då jag skulle ha investerat över 17 000kr. Så jag avbryter denna affär (Återigen över e-mail). Nu har han hunnit få hem grafikkortet och menar på att han inte kan skicka tillbaka de. Min fråga är då, är jag på något sätt betalningsskyld för det kortet eller hur blir det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En grundläggande princip inom avtalsrätten är den så kallade "pacta sunt servanda", vilket är latin för "avtal ska hållas". Principen innebär att avtal är juridiskt bindande för parterna som ingått det. Att avtal inte ingåtts "skriftligen" på papper har ingen betydelse. Det kan istället ske såväl muntligen som medelst e-post. Det viktiga är att parterna vilja kommer till uttryck och i bevishänseende gäller att e-post är giltigt. Regeln om pacta sunt servanda går inte att uttryckligen utläsa i lagtexten. Varför den trots detta kan anses gällande är för att det finns vissa lagfästa undantag ifrån regeln. Undantagen återfinns bland annat i avtalslagens 3:e kapitel. I de fall något undantag för regeln inte är tillämpligt gäller principen att "avtal ska hållas".

De undantag som finns berör till exempel fall vari någon av parterna, som ingått avtalet, varit omyndig vid avtalsingåendet. Eller i det fall någon exempelvis tvingats att ingå avtal under hot. Av din fråga att döma kan jag inte se att något undantag ifrån "avtal ska hållas"-regeln föreligger i ditt fall och således har du godtagit dess innehåll. Därmed har du också skyldighet att hålla dig till detta.

Att verksamheten ska avslutas har ingen betydelse för principen att avtal ska hållas. Skulle kortet vara förenat med fel eller om det levererats för sent kan det emellertid finnas möjlighet att avbryta köpet.

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98667)