FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/12/2018

Avtal: reglering av ägarförhållanden

Hej!

Jag och min väninna har köpt en husbil ihop. Hon är registrerad som ägare. Hur bör ett kontrakt/testamente se ut som är juridiskt bindande vid dödsfall och vi eventuell oenighet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett juridiskt bindande avtal kan formuleras både muntligen och skriftligen. Det är i bevishänseende relevant att ett avtal upprättas, som stadgar vad som gäller mellan er och eventuellt hur stora delar ni äger.

Vad jag har förstått av din fråga så är din väninna registrerad som ägare till husbilen i vägtrafikregistret. Det skapar en presumtion om att hon är bilens ägare, men är inte en civilrättsligt (mellan dig och henne) bindande faktum. Ni har alltså full möjlighet att reglera ägarförhållandena genom avtal, sk. avtalsfrihet råder och det finns inga egentliga formkrav rörande den här situationen. Ett annat alternativ skulle kunna vara att hon testamenterar bilen till dig. Detta kan dock utmynna i besvärliga situationer: exempelvis om hon har efterlevande eller andra arvingar som vill göra anspråk på bilen. Dessutom vill du reglera det fall ni inte skulle vara överens vid en situation där ni fortfarande är i livet och effekten av vad som står i ett testamente blir i ett sådant fall verkningslöst.

Mitt råd blir slutligen att skriva ett avtal rörande husbilen, som reglerar hur stora andelar ni äger, vilka parterna är och eventuellt vilka kostnader ni står för. Våra jurister på Lawline kan hjälpa till med att upprätta ett avtal.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”