Avtal om vårdnad, boende och umgänge

2020-07-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Behöver man något kontrakt att jag och min sambo flyttar isär och har ett gemensamt barn?vi har sagt till varandra att vi vill ha delad vårdnad. Hur fungerar det?Vad ska man tänka på/en pappa
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera saker du och din sambo kan avtala om rörande barnet, vårdnaden är en av dessa. Det framkommer inte om ni sedan tidigare har gemensam vårdnad, är så fallet består den gemensamma vårdnaden även när ni flyttar isär. Har ni inte gemensam vårdnad kan ni avtala om att vårdnaden ska bli gemensam. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 6 § föräldrabalken). Avtalet får då samma rättsverkan som en dom.

Har ni gemensam vårdnad kan ni, även om ingenting hindrar att boendet lämnas oreglerat, avtala om barnets boende (6 kap. 14 a föräldrabalken). Kommer barnet inte bo växelvis hos var och en av er kan ni även avtala om barnets umgänge genom ett umgängesavtal (6 kap. 15 a föräldrabalken). Då kan ni exempelvis avtala om vilka dagar umgänge ska ske, även gällande helger och lov och fördelning av eventuella resekostnader. Ett avtal om boende och umgänge ska även det vara skriftligt och godkännas av socialnämnden för att vara gällande. För att få hjälp med att skriva avtalet kan ni vända er till familjerätten i er kommun.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1569)
2020-11-22 en förälders rätt till umgänge
2020-11-21 Flytta utomlands när jag har ensam vårdnad?
2020-11-16 Vad kan den ena föräldern göra om den andra föräldern motsätter sig en utredning?
2020-11-15 Hur går det till om en förälder vill ha delad vårdnad från automatisk ensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (86386)