Avtal om vårdnad

2017-05-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och min sambo ska gå ifrån varandra. Vi har bestämt att jag ska få ja ensam vårdnad med vårt gemensamma barn. Hur går jag tillväga då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då frågan rör förhållande mellan barn och föräldrar finns bestämmelser om detta i Föräldrabalken (FB).

När det gäller vårdnad ska barnets bästa vara avgörande i alla beslut ( 6 kap 2 a § FB). Då föräldrarna är överens om att vårdnaden ska ändras och hur så kan föräldrarna tillsammans skriva ett avtal. Avtalet måste vara skriftligt och ska godkännas av socialnämnden (6 kap 6 § FB). Ett avtal som föräldrarna gör skriftligt och som godkänns av socialnämnden är giltigt på samma sätt som om en domstol har beslutat om vårdnaden.

Eftersom du och din sambo tillsammans har bestämt att du ska ha ensam vårdnad om ert gemensamma barn kan ni alltså skriva ett avtal om det. När ni har skrivit avtalet vänder ni er till socialnämnden i er kommun för att få det godkänt och avtalet får då samma verkan som att en domstol har beslutat om vårdnaden.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Mvh

Lisa Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?