Avtal om uppsägningstid

2019-08-31 i Avtal
FRÅGA
Uppstallningsavtal för hästDetta står i avtalet: "värden äger rätt att flytta hästen till en annan likvärdig box/spilta i stallet." Innebär det att värden kan ta betalt för annan ledig box än den hästen stått i under uppsägningstiden när hästen har flyttat ut innan uppsägningstiden har tagit slut?Vidare står: "Om hästägaren av annan anledning vill häva avtalet före avtalsperiodens utgång, utan iakttagande av överenskommen uppsägningstid, skall han till uppstallningsvärden erlägga en ersättning som motsvarar hälften av av det ersättningsbelopp som eljest skulle ha utgått för kvarvarande avtalsperiod." Innebär det att om jag redan har flyttat mina hästar 2 månader innan uppsägningstiden gått ut bara behöver betala för en av dessa månader?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I fall som dessa är det vad man avtalat som äger företräde, i detta räknas in det som kan utläsas skriftligt men även hur de olika parterna tolkat avtalet och framförallt vilka avsikter parterna haft i avtalet.

Såvitt jag kan se angående din första fråga och vad jag kan utläsa av den givna informationen innebär avtalet att du hyrt en plats för en häst och att ägaren av stallet måste kunna flytta hästarna i stallet vid behov. Alltså - en viss hästägare kan inte förvänta sig att en viss häst ska stå i en specifik box eller spilta under alla omständigheter. Det du dock betalar för är en box/spilta oavsett vilken och oavsett om din häst står kvar. Man betalar så att säga för utrymmet.

Man har även rätt att komma överens om saker i efterhand, t ex om stallägaren får in en ny hyresgäst för inflyttning så kanske inte behovet av att du ska betala den fulla hyrestiden finns kvar. Men detta är något ni ska komma överens om.

Utefter vad jag kan utläsa av lydelsen i avtalet utan att ha sett det i dess helhet så föranleder en hälftenbetalning att du skulle haft rätt att häva avtalet på grund av ett avtalsbrott på stallägarens sida. Uppsägningstiden finns avtalad av en orsak just på grund av att uthyraren vill kunna planera, det är alltså inte okej att avträda tidigare utan specifik anledning.

Beroende på hur din situation sett ut och om du eventuellt har skäl att avträda i förtid och på vilket sätt detta är reglerat i avtalet så kan du alltså vara skyldig att betala det fulla beloppet till och med det avtalade uppsägningsdatumet eftersom detta gäller som huvudregel.

Hoppas du fått svar på din fråga och hoppas hästarna får trivas i det nya stallet!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1205)
2019-12-09 När kan 36 § avtalslagen användas?
2019-12-09 Portad från en butik
2019-12-08 Vilket pris är det som gäller i en avtalsrelation mellan näringsidkare?
2019-12-01 Olika avtal som reglerar samma villkor

Alla besvarade frågor (75516)