Avtal om uppsägningstid

2017-02-11 i Avtal
FRÅGA
Jag är inneboende hos en person och vi har skriftligt avtalat om deposition, hyra, utflyttningsdatum i mitten av juli om inget annat överenskommit och med uppsägningstid på en månad. Nu, bara knappt en månad senare, vill han att jag ska flytta ut med anledningen att vår relation, enligt honom, "inte är som han har tänkt sig". Är det 1 månad eller 3 månaders uppsägningstid som gäller i mitt fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då jag förstår det som att ni avtalat om just en månads uppsägningstid är det detta som gäller, enligt den allmänna rättsprincipen pacta sunt servanda (avtal skall hållas).

Är ett avtalsvillkor uppenbart oskäligt, kan detta eventuellt jämkas eller tas ur beaktning då man tolkar avtalet. Detta med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst och senare inträffade förhållanden, Avtalslagen 36§. En månads uppsägningstid är enl. min tolkning inte uppenbart oskäligt och du kommer tyvärr endast få ha en månads uppsägningstid på du gick med på, och avtalade om en månad. Detta med hänsyn till, vad jag förstår, personen inte har lurat dig eller liknande.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag.

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1406)
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal
2021-01-12 Är det brottsligt att sälja något dyrare än vad man köpt det för?
2021-01-03 Kan restaurangpersonal vägra en kund en rätt om de misstänker allergi?
2021-01-01 Skyldiga att betala hyra trots uppsagt avtal innan inflytt

Alla besvarade frågor (88087)