Avtal om upplåtelse av upphovsrätt

Hej.

Vi är medlemmar i en fotoklubb som lämnat in bilder som underlag till kommunens almanacka. Inget avtal finns, mer än en muntlig överenskommelse att klubben skall leverera alla bilder. Kommunen har nu utan dialog tagit bort 50% av klubbens bilder. Kan klubben hävda att det muntliga avtalet är brutet och dra tillbaka alla bilder. Förbjuda kommunen med hänvisning till upphovsrättslagen att trycka och ge ut bilderna?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på syftet med er överenskommelse. Det spelar ingen roll att ni inte har något skriftligt avtal. Ett avtal behöver nämligen inte vara skriftligt för att vara giltigt. Muntliga överenskommelser, alltså muntliga avtal, är lika giltiga och fyller samma funktion. De är alltså också bindande.

Hade kommunen rätt att ta bort hälften av bilderna?

Jag förstår din fråga som att klubben gick med på att leverera bilderna under förutsättning att bara klubbens bilder skulle användas i almanackan. Detta skulle i så fall vara ett villkor i ert avtal och eftersom kommunen använt även andra bilder i almanackan skulle det i princip innebära att kommunen brutit mot avtalet. För att man ska kunna kalla kommunens handlande för ett avtalsbrott krävs det dock att det verkligen var ett villkor i avtalet att endast klubbens bilder fick användas. Som jag förstår din fråga var det detta som var meningen med avtalet, men om det var så att avtalet egentligen bara rörde ett köp av bilderna och att kommunen sa att alla bilder skulle användas, är det däremot inte säkert att det är fråga om ett avtalsbrott. Jag nämner detta eftersom jag inte vet så mycket om ert avtal. Avgörande för om kommunen har begått ett avtalsbrott eller inte är alltså syftet med ert avtal, det vill säga vad er gemensamma avsikt med avtalet var. I det följande kommer jag dock att utgå från att syftet med avtalet var att alla bilder skulle användas och i så fall skulle det kunna vara fråga om ett avtalsbrott från kommunens sida.

Vad kan klubben göra vid ett avtalsbrott?

Vid ett brott mot ett avtal som involverar en upphovsrätt finns det flera olika slags regler som kan aktualiseras. Klubben skulle kunna t.ex. kunna häva avtalet på grund av avtalsbrottet. Dessutom kan de upphovsrättsliga reglerna göras gällande, eftersom kommunen inte fick använda bilderna om villkoret i avtalet inte var uppfyllt.

Förutsatt att bilderna är upphovsrättsligt skyddade enligt upphovsrättslagen kan en domstol bestämma att dessa ska förverkas (beslagtas) (se 53 a §) och att kommunen ska förbjudas att trycka almanackorna (53 b §). Det finns även en möjlighet att begära skadestånd enligt 54 §.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”