Avtal om umgängesrätt är juridiskt bindande om de godkänts av socialnämnden

2019-06-29 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan ! Vi har ett avtal som gått igenom familjerätten gällande våra 3 barn! Jag fick samtidigt ensam vårdnad om barnen MEN då skrevs detta avtal så att pappan skulle ha sina barn varannan helg och vissa lov osv!NU hävdar pappan att detta är "bara" ett envägsavtal och han kommer å går i sina barns liv som det passar honom ! Barnen mår ej bra av detta så nu vill jag veta vad ett envägsavtal är ? Ingen här på soc eller familjerätten kan förklara sakligt för mig vad som gäller ! MVH Maud
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din beskrivning av situationen som att du tilldelats ensam vårdnad över era tre gemensamma barn genom en dom, men att ni samtidigt avtalat om umgängesrätt för pappan. Reglerna om vårdnad och umgängesrätt finner du i föräldrabalken (FB).

Godkända avtal om umgängesrätt är juridiskt bindande

I svensk rätt är barnets rätt till umgänge med båda föräldrar värderat högt, och domstolen och socialnämnden verkar därför för den andra föräldern ska ges umgängesrätt till gemensamma barn (FB 6 kap. 15 §). Sådan umgängesrätt kan antingen fastställas genom dom eller avtal som godkänts av socialnämnden, med barnets bästa i åtanke (FB 6 kap. 15 a §). Både umgängesrätt fastställd genom dom och genom avtal som godkänts av socialnämnden är juridiskt bindande för båda föräldrar, och de fastställda villkoren för umgänget är verkställbara (FB 21 kap. 2 §). I sista hand är det till och med ett polisärende att se till att det godkända avtalet eller domen följs genom exempelvis hämtning (FB 21 kap. 3 §).

Ett eventuellt muntligt (eller skriftligt) avtal om umgänge som inte är godkänt av socialnämnden, eller bestämt genom dom, är däremot varken juridiskt bindande eller rättsligt verkställbart.

Sammanfattning

För att sammanfatta: ordet envägsavtal du nämner är ett begrepp jag aldrig hört om i familjerättsliga sammanhang, och mig veterligen inte heller existerar i denna kontext. Avtal om umgängesrätt i svensk rätt är antingen giltiga eller ogiltiga, beroende på om socialnämnden godkänt avtalet eller ej. Barnens pappa har ingen rätt att på eget bevåg avvika från avtalet om detta är juridiskt bindande – men om det inte är bindande borde han inte heller någon rätt att ta barnen närhelst han vill, då han saknar egen vårdnad över dem. I vilket fall som helst bör du ha rätten på din sida om han försöker umgås med barnen i högre utsträckning än ni kommit överens om. Jag skulle rekommendera dig att ta reda på om ert avtal är godkänt av socialnämnden, eftersom detta skulle ge dig möjlighet att påkalla pappans beteende inför rätten och på så vis få hjälp med att verkställa de villkor ni faktiskt kommit överens om. Om avtalet inte är godkänt skulle jag kontakta socialnämnden och låta dem se över det.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1447)
2020-05-26 Kan fadern till mitt barn motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Kan förälder med gemensam vårdnad motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?
2020-05-21 När upphör vård enligt LVU?

Alla besvarade frågor (80266)