Avtal om två shetlandsponnyer

2019-01-28 i Avtal
FRÅGA
Hej.Jag har i drygt ett år tagit hand om två shetlandsponnyer åt en fd granne. De har stått hemma hos mig i mitt stall. Ägaren skulle stå för alla kostnader mot att jag tog hand om dem.Efter ca ett år fick jag erbjudande om att ta över dem vilket jag tackade ja till. Vi skrev båda under ett överlåtelseavtal och jag fick hästarnas pass skickade till mig. Jag skulle betala en symbolisk summa för dem 200:-.Men nu kommer problemet. Mannen i fråga har ändrat sig och vill att jag skickar tillbaka passen. Han har även skickat tillbaka de 200:- som jag satte in till honom.Vad gäller juridiskt? Visst är väl hästarna mina nu?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som huvudregel kan en säljare inte ångra sig efter att ett köpavtal har träffats. Till denna huvudregel finns undantag som kan sammanfattas i tre kategorier.

1. Avtalet kan förklaras ogiltigt. I 3 kap Avtalslagen finns bestämmelser om vilka omständigheter som kan medföra att ett avtal är ogiltigt. Det handlar främst om omständigheter som inträffat i samband med att avtalet skrevs på (t.ex. tvång, svek osv). Det verkar inte finnas några sådana omständigheter i ditt fall.

2. Avtalet kan hävas. Om köparen inte fullgör sin förpliktelse i tid eller liknande omständighet, kan säljaren häva avtalet och begära att få tillbaka den egendom som sålts (se 51 § Köplagen). Eftersom du har betalat den överenskomna köpeskillingen är dessa regler inte tillämpliga. Du har ju fullföljt dina förpliktelser.

3. Avtalsvillkor kan jämkas på grund av oskäliga avtalsvillkor, och i värsta fall ogiltigförklaras. Enligt 36 § AvtL kan avtalet (eller rättare sagt specifika avtalsvillkor) jämkas på grund av att avtalsvillkoren är så pass orättvisa att det skulle anses oskäligt att låta avtalet löpa vidare i ursprunglig form.

Man hade i och för sig kunnat argumentera för att en köpeskilling på 200 kr för två shetlandsponnyer är så pass låg att avtalsvillkoret beträffande köpeskillingen ska anses oskäligt. I en sådan bedömning tar man dock inte bara hänsyn till att köpeskillingen i jämförelse med marknadsvärdet är oproportionerligt, utan till alla omständigheter i det enskilda fallet. Av störst betydelse får antagligen anledning som ligger till grund för att säljaren ändrade sig. Om en säljaren ångrar sig rent generellt (t.ex. för att vederbörande tycker sig ha gjort en dålig affär) blir det mycket svårt att med rättslig grund argumentera för att avtalsvillkoret ska jämkas eller att köpavtalet ska återgå. Saken blir kanske en annan om en säljare i samma situation kan visa att han led av en djup depression som inverkat på hans handlande.

Mitt råd till dig är att du omedelbart skickar tillbaka pengarna och att du förklarar tydligt för säljaren att du inte avser att lämna tillbaka hästarna.

Hoppas at du fick svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Carl Trolle Olson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1116)
2019-05-20 Vem ingås avtal om lokal med, mig eller mitt aktiebolag?
2019-05-18 Vad behöver ett avtal om försäljning av bil innehålla?
2019-05-15 Vad innebär avtalsfrihet?
2019-05-13 Måste jag betala hela bindningstiden?

Alla besvarade frågor (69197)