Avtal om tillstånd till andrahandsupplåtelse av bostadsrättslägenhet

Kan man göra ett avtal med bostadsrättsföreningen som ger en rättigheten att hyra ut lägenheten?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att få hyra ut en lägenhet som innehas med bostadsrätt i andra hand krävs i huvudregel att bostadsrättshavaren får samtycke av bostadsrättsföreningens styrelse. Om bostadsrättshavaren och styrelsen är överens, finns inga juridiska hinder mot att hyra ut eller på annat vis upplåta lägenheten. Det är alltså möjligt att skriva ett avtal med bostadsrättsföreningen för att få hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand.

Även om styrelsen vägrar att ge samtycke, kan dock bostadsrättsinnehavaren få rätt att hyra ut lägenheten. Bostadsrättshavaren kan nämligen i så fall ansöka om tillstånd hos hyresnämnden, som ska meddela tillstånd om bostadsrättshavaren har skäl för att hyra ut lägenheten och föreningen saknar befogad anledning att vägra samtycke. Ett sådant tillstånd meddelas dock för en begränsad tid och kan förenas med villkor. Det är alltså inte möjligt att få tillstånd till att på obestämd tid hyra ut en lägenhet utan föreningens samtycke. Föreningen kan dessutom ta ut en avgift av bostadsrättsinnehavaren för andrahandsuthyrningen, om föreningens stadgar föreskriver det. Avgiften kan uppgå till högst tio procent av prisbasbeloppet per år. Beräknat på 2019 års prisbasbelopp kan föreningen enligt dessa begränsningar utkräva upp till 4 650 kronor per år i avgift.

Om du vill läsa de lagregler som reglerar andrahandsuthyrning av bostadsrätter, så hittar du dem i 7 kap. 10–11 §§ bostadsrättslagen. Regleringen av avgiften som föreningen får ta ut för andrahandsupplåtelse finns i 7 kap. 14 § bostadsrättslagen.

Svaret på din fråga är alltså att det är möjligt att avtala med bostadsrättsföreningen om att en bostadsrättslägenhet ska få hyras ut i andra hand. Beroende på omständigheterna kan det även vara möjligt att få hyra ut lägenheten mot föreningens vilja genom att ansöka om tillstånd hos hyresnämnden.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo