FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/06/2013

Avtal om tillgodokonto hos körskola

Hej! Jag var inskriven på en körskola i den stad jag tidigare bodde i. På grund av flytt till annan ort kunde jag ej gå kvar där och bad då att få tillbaka de pengar jag hade på mitt "konto" hos dem (dvs. pengar som jag frivilligt avsatt och placerad på mitt elevkonto hos körskolan). De svarade mig följande: (1) De kommer att ta 10% av min insättning (dvs 500 kr, då jag har 5000kr hos dem.) (2) Jag måste vänta med att få pengarna tills dess att de fått dem i kontanter. (Då jag frågade när detta kunde tänkas vara svarade de med att de inte visste - det har snart gått två veckor.) Får de verkligen göra som i (1) och (2) ovan? Tack! 

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,
I Sverige har vi till stor del avtalsfrihet. Det innebär alltså att svaret på den här frågan helt och hållet beror på vad du och körskolan avtalat muntligt eller skriftligt. Har du till exempel fått någon form av informationspapper när du gjorde eller fick reda på att man kunde göra insättningar? Har du fått någon information om körskolans villkor när du skrev upp dig där? Läs i så fall igenom sådana papper. Har någon sagt åt dig att de har rätt att behålla 10% om du inte använder upp alla pengar eller att de bara betalar ut när de fått pengarna i kontanter? Om du på något sätt fått information om detta tidigare och ändå satt in pengar, så har du konkludent ingått ett sådant avtal. Med konkludent menas att du genom ditt handlande visat att du gått på avtalet utan att ha skrivit på något eller sagt det muntligen. 

Om det däremot är så att du aldrig fått någon information om detta, så kan du inte heller konkludent ha ingått ett avtal som sträcker sig till mer än att du tillfälligt har pengar på ett konto hos dem som de kan dra pengar ifrån när du har kört en lektion. Då kan de heller inte kräva 10% eller vänta för länge med att ge dig dina pengar. I så fall är det heller inte rimligt att du ska vänta med att få kontanter. Det är ju inte omöjligt eller oskäligt svårt för skolan att betala tillbaka pengarna genom en elektronisk överföring till ditt konto.

Ett avtalsvillkor kan också anses ogiltigt om det är oskäligt. Tyvärr tror jag inte att de här villkoren är så pass oskäliga att de skulle kunna ogiltigförklaras. Villkor (2) skulle eventuellt kunna vara ogiltigt om det är så att de i princip aldrig får in kontanter, vilket i så fall gör att du inte kan få ut dem. 

Vänligen,

Kim Dohm-HansenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning