Avtal om samboförhållandets upphörande

2017-04-29 i Avtal
FRÅGA
Min son skall separera från sin sambo. De har två små barn. De står båda på nuvarande hyreskontrakt. Är inte gifta och har inget samboavtal. De har tänkt att dela sitt bohag själva. De samäger lån på en sommarstuga. Avser att fortsätta med detta.Min son har i många år stått i bostadskö och har möjlighet att få en lämplig lägenhet där han kan bo och ha barnen hos sig varannan vecka.Frågan gäller: vissa hyresvärdar vill se skilsmässohandling alternativt bevis att samboförhållande har upphört. Hur bevisar han detta? Skall min son skriva sig hos mig för att på det sättet bevisa att han är i behov av bostad? Känns krångligt och inte speciellt praktiskt om det dröjer länge innan bostad hittats och erbjudits honom eftersom han avser bo nära barnen tills han kan flytta. Vilken sorts intyg behövs och vem kan ordna detta?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag vill till en bärhan precisera vad som utgör ett samboförhållande enligt sambolagen. Definitionen är där två personer bor stadigvarande tillammans under äktenskapsliknande förhållandet samt att de har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör genom att samborna gifter sig, någon av samborna avlider eller samborna flyter isär. I detta fall rör det sig om det sistnämnda, nämligen att samborna (ska) flytta isär.

Det finns inget officiellt intyg på att ett samboförhållande har upphört. Det som dock kan styrka detta är en bodelning, som indirekt kan ses som ett bevis på samboförhållandet upphörande. Om detta inte skulle godkännas av hyresvärden, rekommenderar jag er att ta kontakt med hyresvärden för att fråga vad denne anser utgöra et giltigt bevis på ett samboförhållandet upphörande. Ni kan även i förväg ringa eller maila till den potentiella hyresvärde för att fråga om denne kräver detta samt vad som då uppfyller kraven. Nämnvärt är alltså att det inte finns ett officiellt dokument rörande sambor, med det gör det för par som skiljer sig.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1511)
2021-07-27 Måste man betala hyra om man inte sammanbor längre och avtal saknas?
2021-07-25 Hur ingås ett giltigt avtal?
2021-07-20 Hur övergår äganderätten till en hund?
2021-07-20 Får en näringsidkare neka en kund på grund av dennes kön?

Alla besvarade frågor (94256)