FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/04/2017

Avtal om samboförhållandets upphörande

Min son skall separera från sin sambo. De har två små barn. De står båda på nuvarande hyreskontrakt. Är inte gifta och har inget samboavtal. De har tänkt att dela sitt bohag själva.

De samäger lån på en sommarstuga. Avser att fortsätta med detta.

Min son har i många år stått i bostadskö och har möjlighet att få en lämplig lägenhet där han kan bo och ha barnen hos sig varannan vecka.

Frågan gäller: vissa hyresvärdar vill se skilsmässohandling alternativt bevis att samboförhållande har upphört. Hur bevisar han detta?

Skall min son skriva sig hos mig för att på det sättet bevisa att han är i behov av bostad? Känns krångligt och inte speciellt praktiskt om det dröjer länge innan bostad hittats och erbjudits honom eftersom han avser bo nära barnen tills han kan flytta. Vilken sorts intyg behövs och vem kan ordna detta?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag vill till en bärhan precisera vad som utgör ett samboförhållande enligt sambolagen. Definitionen är där två personer bor stadigvarande tillammans under äktenskapsliknande förhållandet samt att de har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör genom att samborna gifter sig, någon av samborna avlider eller samborna flyter isär. I detta fall rör det sig om det sistnämnda, nämligen att samborna (ska) flytta isär.

Det finns inget officiellt intyg på att ett samboförhållande har upphört. Det som dock kan styrka detta är en bodelning, som indirekt kan ses som ett bevis på samboförhållandet upphörande. Om detta inte skulle godkännas av hyresvärden, rekommenderar jag er att ta kontakt med hyresvärden för att fråga vad denne anser utgöra et giltigt bevis på ett samboförhållandet upphörande. Ni kan även i förväg ringa eller maila till den potentiella hyresvärde för att fråga om denne kräver detta samt vad som då uppfyller kraven. Nämnvärt är alltså att det inte finns ett officiellt dokument rörande sambor, med det gör det för par som skiljer sig.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BookRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”