Avtal om pengafördelning med 16-åringar

2018-10-20 i Omyndiga
FRÅGA
Vi håller på med ett skolprojekt där man fick välja om man ville avtala kring pengafördelningen. Vi hade ett muntligt avtal som alla erkänner godkändes men att vissa bara sa ja för att dem kände sig pushade. Dessutom har dem under tidens gång varit skeptiska mot det men inte gått ur det. Nu i slutändan vill dem ändra pengafördelningen ej efter avtalet utan att dem gått ur det för det totala resultat vi fått. Får man göra så? Vi är alla 16 år gamla.
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Jag tolkar avtalet om pengafördelningen som ingått mellan olika parter som alla är 16 år gamla.

Huvudregeln i svensk rätt är att muntliga avtal är giltiga (1 § avtalslagen). Emellertid har man som underårig (fram till att man fyller 18 år) en begränsad rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § föräldrabalken). Avtal som en underårig ingår kräver i regel förmyndarens (som oftast är samma person som är ens förälder och vårdnadshavare) samtycke, antingen på förhand eller i efterhand, något som kallas ratihabition (9 kap. 6 § föräldrabalken). Ingår man ett avtal som rör ens egendom när man är underårig, och man inte fått samtycke från förmyndare, ska avtalet alltså återgå (det ska inte vara fortsatt gällande).

Det finns dock ett undantag från detta, och det gäller egendom som man förvärvat genom arbete när man är över 16 år (9 kap. 3 § föräldrabalk) Har man t. ex sommarjobbat och tjänat ihop pengar får en 16-åring i regel råda över dessa pengar hur denne vill, genom att köpa saker, ingå avtal etc.

Huruvida ert muntliga avtal om pengafördelning är giltigt beror alltså på om egendomen har förvärvats genom eget arbete. Om så är fallet är avtalet giltigt och man kan inte ändra avtalet, så får man alltså inte göra. Har inte pengarna förvärvats genom eget arbete beror avtalets giltighet på om det finns samtycke från förmyndaren eller inte.

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (113)
2019-04-17 Vad kan man göra när en omyndig person har donerat pengar till streamers genom Paypal?
2019-04-11 Gills underskrift från 13-åring?
2019-04-02 Räcker det med att förälder står på kontraktet om jag hyr ut min lägenhet i andra hand till en minderårig?
2019-03-31 Kan omyndiga ingå ett avtal om friskrivning från skadestånd?

Alla besvarade frågor (67946)