FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/06/2015

Avtal om nyttjanderätt av hus

Hej!

Jag och min sambo med 2 barn ska separera. Vi äger ett hus tillsammans och det är bara jag som kan tänka mig att bo kvar själv. Hon vill flytta till en lägenhet.

Boendekostnaderna är låga och eftersom jag tänkt plugga och leva på csn under drygt 20 månader. Därför undrar jag om det är möjligt att vi kan skriva ett kontrakt sinsemellan där jag förbehåller mig rätten att bo kvar och betala alla kostnader för huset under dessa månader. Samtidigt som hon inte kan kräva att vi säljer huset alt. kräver att jag köper ut henne under dessa månader?

Så fort jag är klar med studierna kommer jag kunna lösa ut henne alternativt att vi säljer huset gemensamt.

Lawline svarar

Hej


Tack för din fråga!

Då ni inte längre är sambos blir ni samäger till huset. Här tillämpas samägandelagen (som du hittar här) och enligt denna lag ska ni förvalta huset gemensamt och båda ska stå för sin del av kostnaderna. Lagen är dock diapositiv med vilket menas att ni kan komma överens om annat. Ni kan därför skriva ett avtal som säger att du ska stå för kostnaderna och din fru inte kan kräva att huset ska säljas. Det finns inget som hindrar att ett sådant avtal skrivs mellan två privatpersoner. Avtalet blir då av civilrättslig karaktär och om någon av er bryter mot avtalet kan skadestånd utgå för den andre parten.

För att avtalet ska vara giltigt finns inga formkrav och även ett muntligt avtal är därför gällande. Jag rekommenderar dig dock starkt att skriva ett avtal i som upprättas i två likadana exemplar där ni båda skriver under och behåller ett exemplar vardera. Tänk på att vara tydliga med vad som skrivs så att ingen i efterhand kan tolka avtalet på ett annat sätt.

Om ni vill ha hjälp att skriva ett avtal kan ni vända er till vår avtals avdelning här på Lawline som hjälper er mot en mindre kostnad.

Hoppas det var svar nog på din fråga!


Eric BrinckRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”