Avtal om köp av hund

2016-10-25 i Avtal
FRÅGA
Det är en hund som jag tänker köpa från en ägare, jag la en handpenning för hunden. När jag kommer för att hämta hunden säger ägaren att en annan kund har blivit lovad hunden. Hon säger dock att hon har en annan mindre hund som jag kan ta istället och den kan följa med mig direkt. Jag menar att vi har ett avtal om den första hunden, men ägaren invänder att den inte var fullt betald och att avtalet därför inte var klart. Vem har rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Först kommer jag kortfattat redogöra för den mer teoretiska bakgrunden när det gäller alla avtal, inklusive ett avtal om att köpa en hund. När det gäller avtal är utgångspunkten alltid den s.k. anbud-accept-modellen. Det är även denna modell som till exempel Avtalslagen bygger på. I korthet innebär den att ett avtal anses ha ingåtts när två likalydiga viljeyttringar har yttrats från parterna. Först lämnas ett anbud (från dig) vilket sedan accepteras (av ägaren). Accepten får dock inte innehålla någon invändning om innehållet i ditt anbud. Det bör även nämnas att muntliga och skriftliga avtal är lika giltiga, även om det naturligtvis är betydligt enklare att bevisa ett avtals existens och innehåll om det är skriftligt. Vidare finns det olika typer av accepter, där t.ex. ett konkludent handlande kan utgöra en accept (i fall när det inte finns någon uttrycklig accept men där den är att förstå som en accept utifrån accept-partens agerande).

I ditt fall beror mycket på vad ni faktiskt har avtalat, och till viss del hur ni har avtalat det. Om ni har avtalat att du ska köpa just den hunden har du tveklöst rätt att också få just den hunden.

Handpenning kan ses som ett förskott på betalning, någonting som visar att parterna verkligen binder sig till avtalet, men handpenning gör inte avtalet mer eller mindre giltigt. Avtalet är slutet i samma sekund som ägaren har accepterat ditt anbud (dvs när ni kommit överens om allt). Ett avtal kan vara klart innan betalningen sker, och ägarens påstående är därför inte riktigt (förutsatt att ni inte har avtalat om att du t.ex. ska betala en viss tidpunkt och du sedan inte gjort det).

Jag kan inte säga någonting med absolut säkerhet om just ert avtal då jag inte vet exakt vad ni har avtalat. Om det är skriftligt eller muntligt spelar naturligtvis också stor roll, särskilt nu i efterhand då det blir svårare för dig att bevisa vad ni har avtalat om det inte finns dokumenterat. Men, det framstår för mig som att ägaren bör fullfölja avtalet och i så fall utlämna ”rätt” hund till dig (förutsatt att ni avtalet om just den).

Vid situationer och köp som detta är det vanligt att det endast finns ett muntligt avtal att gå på. Det är naturligtvis svårt att bevisa exakt vad som har avtalats då, men det kan vara bra att komma ihåg att ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt!

Hoppas det löser sig!

Mvh

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1407)
2021-01-16 När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal
2021-01-12 Är det brottsligt att sälja något dyrare än vad man köpt det för?
2021-01-03 Kan restaurangpersonal vägra en kund en rätt om de misstänker allergi?

Alla besvarade frågor (88108)