FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/08/2018

Avtal om inackorderingsstall mellan uppstallningsvärd och hästägare

Jag har min häst i ett inackorderingsstall. Hyresvärden vill ha en depositionsavgift på 5000kr. Enligt avtalet får jag tillbaka pengarna om jag flyttar med avdrag för ev " skador" som min häst har orsakat.

Men vad händer om hyresvärden flyttar? Försvinner mina pengar bara då? Jag vill ha inskrivet i avtalet att jag då får pengarna tillbaka.

Lawline svarar

Du säger "hyresvärd" och avtalet nämner visserligen termen "hyra" ibland, men jag bedömer att detta inte är ett hyresavtal i hyresrättens mening, utan ett vanligt avtal. Det medför att hyreslagens regler inte gäller, utan enbart det ni själva har kommit överens om (med vissa undantag).

Uppstallningsvärden måste säga upp avtalet om den avser att flytta. Enligt avtalet har hyresvärden 2 månaders uppsägningstid. Efter uppsägningstidens slut ska depositionen återbetalas. Om hyresvärden flyttar, och verksamheten tas över av någon annan, bestämmer du om du vill att depositionen överförs till den nya värden eller om du vill att den ska återbetalas till dig i det fall du hellre säger upp avtalet.

Uppstallningsvärden bedriver en enskild firma. Det innebär att personen som driver firman är personligt ansvarig för att depositionen återbetalas till dig. Även om värden skulle flytta eller om firman skulle upplösas, så kan du alltid rikta krav mot ägaren (personens namn står i ert avtal tillsammans med firmanamnet).

Dina pengar försvinner alltså inte. Innebörden av "deposition" är just att pengarna återbetalas om den inte hålls inne för något av de uppräknande händelserna i villkoret (utlägg för uppräknande saker eller "skador orsakade av hästen etc."). En sådan skrivning som du föreslår är såklart till din fördel, men det är alltså inget som behöver stå med för att depositionen ska återbetalas. Du måste däremot vidta aktiva åtgärder för att få tillbaka depositionen, t.ex. genom att meddela värden ditt krav samt eventuellt driva in ditt krav via domstol.

Jag tycker däremot att du bör påtala brister i avtalet som är till din nackdel.

Avtalsvillkor nr 5 "Deposition" bör förtydligas där "etc." har placerats. Utlägg ska inte få avse vad som helst och depositionen ska inte få hållas inne för vilka skador som helst. Som den är formulerad nu, kan din deposition ryka till följd av många oförutsebara händelser. "Etc." bör därför ändras till specifika saker/händelser.

Avtalsvillkor nr 8 "Ansvarsfrågor". Enligt andra stycket, ansvarar du för skador som värden har orsakat med uppsåt (med avsikt/vilje). Du bör påtala att det bör stå "...genom uppsåt eller vårdslöshet...".

Vidare vill jag uppmärksamma dig på att prishöjningar måste vara väl motiverade för att godtas - vilka extrakostnader för värden som helst godtas inte som grund. Även avtalsvillkor 7, femte stycket, kan förklaras oskälig av domstol eftersom den inte tar hänsyn till om du t.ex. inte betalar i tid på grund av sjukdom eller liknande. Tänk på detta om det skulle bli aktuellt.

Vi hjälper dig gärna i avtalsförhandlingarna eller om tvist om avtalet skulle uppstå längre fram. Hör av dig så kan vi diskutera pris och uppdrag i så fall.

Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning