FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga16/06/2016

Avtal om hyra av rum för minderårig

Min dotter är 16 år och ska studera på annan ort. Ska skriva kontrakt om att hyra ett rum i en lgh. Kan hon göra det själv? Om inte kan jag skicka med henne ett intyg som gör det lagligt för henne att skriva under kontraktet? Vad ska det i så fall innehålla?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln är att den som är under 18 år inte får åta sig förbindelser, se 9 kap 1 § föräldrabalken. Det betyder att din dotter inta kan ingå avtal med bindande verkan. Dock finns det undantag.

Undantag gäller om du ger ditt samtycke. Det kan du göra med en underskriven lapp där du ger din dotter ditt godkännande att sluta ett avtal om hyra av rum i lägenhet, som en sorts fullmakt. När din dotter har flyttat in där får hon i fortsättningen sluta avtal som gäller den dagliga hushållningen enligt 9 kap. 2a § föräldrabalken.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänlig hälsningar,

Greta ApelmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?