Avtal om gemensam vårdnad

2021-02-28 i Barnrätt
FRÅGA
Ett par valde för två år sedan att separera, de har två gemensamma barn som i nuläget är tre respektive fem år gamla. Modern fick vid separationen ensam vårdnad då fadern betett sig hotfullt och haft problem med narkotikamissbruk. Han motsatte sig inte den ensamma vårdnaden och valde att starta en rehabiliteringsprocess mot både sina aggressionsproblem och sitt missbruk. Nu två år senare är fadern enligt sin egen utsago en "förändrad man" och har ett stabilt jobb samt inga bekymmer längre. Pappan vill nu ansöka om gemensam vårdnad för sina barn.Om mamman går med på att de återigen ska ha gemensam vårdnad, vad behöver de göra då för att det ska bli juridiskt bindande?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har en av föräldrarna vårdnaden och är båda föräldrarna överens om att vårdnaden ska vara gemensam får de avtala om detta. Avtalet gäller om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, det får då samma rättsverkan som en dom. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det inte anses oförenligt med barnets bästa (6 kap. 6 § föräldrabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?