Avtal om fullmakt där ersättning betalas av dödsboet?

2016-10-31 i Avtal
FRÅGA
Hej, Jag undrar om jag kan skriva ett avtal med min åldrade mor enl. nedan?AVTAL/FULLMAKT Härmed befullmäktigas XXXXXXXXXXXXXXXXX, att för undertecknandes räkning sköta ekonomiska angelägenheter såsom uttagande/mottagande av penningmedel, betalning av räkningar, samt i övrigt företräda mig och bevaka min rätt i alla angelägenheter av ekonomisk natur. Ersättningen utgår årligen med 20% av prisbasbeloppet, vilket ska betalas av dödsboet.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Om fullmakten:
Det avtal som du föreslår skulle fungera bra. Det är helt enkelt en fullmakt mot banken och samtidigt ett avtal med din mor om ersättning för det arbete du hjälper henne med. Jag har inget att anmärka om själva fullmaktsdelen annat än allmän information.

Det här är att likställa med att ni avtalar om att du är en "god man" för henne i ekonomiska angelägenheter ungefär. Viktigt att notera är dock att hon själv fortfarande har rätt att betala räkningar o.s.v. på samma sätt som tidigare. För att hon ska förhindras att göra sådant krävs förvaltarskap och det är inget som ni kan avtala fram på ett giltigt vis, det krävs ett domstolsförordnande för att ta bort din mors rättigheter att betala räkningar.
Avtalet kommer alltså inte att hindra din mor från att själv ta emot pengar, köpa godis, eller betala räkningar, fullmaktsavtalet skapar istället en möjlighet för dig att göra samma sak som hon själv får göra hela tiden, men vill hon göra saker så kan inte du hindra henne.

Om ersättningen:
När det gäller ersättningen ser jag dock potentiella problem med att skjuta upp den på det viset.
Nu är ju inte ersättningen jättestor utan mer symbolisk, men på några år blir den ändå rätt rejäl och något som både syskon och skatteverket kan ha åsikter om.
Först och främst ändras prisbasbeloppet varje år. Ska lönen ändras också? Annars är det nog enklare att sätta en fast summa för att undvika osäkerhet om beloppet. (Har du inga syskon spelar det självklart ingen roll).
Hur som helst skulle nog syskon hellre se att du fick små summor varje år än en stor summa på slutet eftersom det kan vara mer irriterande. Här beror det ju dock på dina syskon och er relation osv.

Eftersom dödsboet egentligen är en annan "person" än din mor kan det uppkomma problem eftersom ni avtalar om att det skall betala ut en ersättning. På sätt och vis är det lite samma sak som att du och jag avtalar om att din mor skall betala lön till mig. Det fungerar helt enkelt inte att förplikta någon som inte deltagit i avtalet egentligen. Därför kan det bli problematiskt att dödsboet skall betala ut lön till dig. Det kan anses vara som ett testamente, men då är det inte upprättat med vittnen så som ett testamente skall vara och därför inget giltigt testamente.

En annan aspekt är den skattemässiga. Den här ersättningen blir ju inte skattefri för att den utgår ifrån dödsboet egentligen, det är fortfarande att betrakta som arbetsinkomst och skall beskattas även om det utifrån sett kan se ut som ett arv..

Här beror det dock till stor del på din normala inkomkst. Men det finns ju en gräns där man får börja skatta även statlig inkomstskatt utöver den kommunala inkomstskatten. Om du ligger nära under denna vill du självklart inte få en hög klumpsumma utan istället portionera ut ersättningen på varje år för att minska det belopp som du får betala den statliga inkomstskatten för.

Jag skulle därför av de tre anledningarna påstå att det är bättre om lönen betalas ut årligen, men det beror ju som sagt på dina övriga inkomster samt om du har syskon och hur stor risk det finns för bråk om ersättningen sedan. Det underlättar dock för alla och minskar osäkerheten om lönen utgår årligen.

I övrigt har jag inget mer att påpeka känner jag. För säkerhets skull kan du kontrollera med din mors bank så att fullmakten uppfyller deras eventuella egna krav. Även om du har rätt att företräda din mor enligt ett muntligt avtal egentligen så kanske banken av säkerhetsskäl ställer högre krav. Det vet jag tyvärr inget om.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1411)
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt
2021-01-19 Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (88294)