Avtal om fastighetsköp som inte uppfyller alla formkrav är inte bindande

2017-09-20 i Köpavtal
FRÅGA
fråga vid husköp:Vid köp av hus kommer säljaren och köparen överens om ett belopp på fastigheten.Man förseglar det med handslag samt skickar både email och SMS för att bekräfta att man är överens om beloppet samt tillträdesdagen.Då tillträdesdagen är väldigt snart (1 vecka) kommer säljaren med förslaget att man skall sess på banken precis innan att det är dax för betalning och skriva på kontraktet.Då det är ganska många mils körning för köparen accepterar han detta erbjudandet.Tillträdes och betalningsdag är på en måndag.På fredag eftermiddag skickar säljaren ett sms till köparen att han ångrat sig och att han vill ha 50.000:- mer för fastigheten än man kommit överens om tidigare.Köparen ifrågasätter det hela men säljaren hävdar sin rätt och hänvisar till mäklaren han använder.Säljaren kontaktar mäklaren som bekräftar att säljaren har rätt att göra såhär.Då köparen är i akut behov av bostad accepterar han det hela men kräver omedelbart att man skall skriva kontrakt för att slippa fler obehagliga överraskningar.2 frågor.Hade säljaren och mäklaren rätt då dom hävdade att man kunde ändra det överenskomna priset trotts att det fanns skriftlig bekräftelse på att man var överens.Om de INTE hade rätt, går det att i efterskott kräva tillbax dessa pengar?Säljaren kontaktade efter köpet köparen via telefon och informerade honom om att denne inte fick berätta för någon om hur affären gått till. Skulle så bli fallet skulle säljaren vidta juridiska åtgärder.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

För att ett fastighetsköp ska vara bindande måste vissa formkrav vara uppfyllda. Formkraven anges i 4 kap. 1 § jordabalken. Ett utav kraven är att den skriftliga handlingen ska vara underskriven av både köpare och säljare. Som jag förstår dig har ni inte skrivit under någonting utan endast skakat hand samt bekräftat överenskommelsen via mail/sms. Tyvärr så är inte formkraven uppfyllda då och köpet är inte bindande.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (217)
2022-01-04 Gäller formkraven för överlåtelse av fast egendom för överlåtelse av skogsfastighet?
2021-12-11 Vem ansvarar för dolda fel vid köp av hus?
2021-12-10 Är muntliga avtal bindande vid köp av fastighet?
2021-12-07 Finns det en laglig rätt till pengar av mitt ex när han fick huset mycket billigare?

Alla besvarade frågor (98478)