Avtal om enskild egendoms giltighet gentemot särskullsbarn

2021-05-23 i Enskild egendom
FRÅGA
Min mamma är gift med min pappa, och min pappa har barn sedan tidigare (särkullsbarn). Min pappa gick i pension i förtid och hans tillgångar är ganska små i jämförelse med min mamma som fortfarande arbetat långt upp i pensionen. Nu har min mamma investerat sina pengar i ett hus och en lägenhet (hon äger 100%). Mina föräldrar har skrivit ett äktenskapsförord på detta att båda bostäderna är enskild egendom (min mammas) och utöver det så har min mamma även testamenterat huset till mig, under förutsättning att min pappa får bo kvar så länge han vill om hon skulle gå bort innan honom. Men nu börjar vi undra hur fördelningen kommer att praktiskt se ut om någon av de går bort. Det båda mina föräldrar är måna om är att det som min mamma har tjänat och hennes tillgångar fördelas mellan oss tre (det som är testamenterat till mig) utan att behöva fördelas till mina halvsyskon. 1. Finns det risk vid bodelning vid min pappas bortgång, att tillgångarna (inkl min mammas enskilda) fördelas mellan min mamma och mina halvsyskon?Så hon blir av med det hon tänkt leva på under sin resterande pension. 2. Som vi förstått det så ärver maken även enskild egendom, som vid min mammas bortgång vilket gör att tillgångarna fördelas till mina halvsyskon vid pappas bortgång.Hur kan vi förhindra detta? Det handlar inte om att halvsyskonen inte ska få ut sin laglott utan att de ärver min far (och deras mor) och jag ärver min mor. Räcker det med äktenskapsförord och testamente?
SVAR

1. När en person går bort i ett äktenskap så genomförs en bodelning på grund av bortgång och man utgår då från de ekonomiska förhållanden som rådde dagen då personen gick bort, se 9 kap. 2 § äktenskapsbalk (1987:230) (hädanefter ÄktB). Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska all giftorättsgods ingå i bodelningen, således inte enskild egendom. Så som ni har förklarat i er fråga har era föräldrar avtalat om att diverse av er mors tillgångar är betecknade som enskild egendom enligt 7. Kap 3 § ÄktB och denna egendom omfattas således inte av giftorättsgodset. Makarnas gemensamma giftorättsgods delas sedan på hälften efter eventuella avdrag avseende skulder enligt 11. Kap 3 § ÄktB. Era halvsyskon ärver sedan tillsammans med er från er gemensamma fars giftorättsgods och övriga tillgångar enligt 2 kap. 1 § ärvdabalk (1958:637) (hädanefter ÄB). Bland dessa tillgångar omfattas inte er mors enskilda egendom.

2. Det ni hävdar under fråga 2 stämmer till viss del. Er far skulle i detta scenario ärva samtliga av er mors tillgångar, men endast hälften av giftorättsgodset med full äganderätt och resterande hälften av giftorättsgodset samt er mors enskilda egendom med fri förfogande rätt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att er far skulle förfoga över egendomen och att ni skulle få ut ert arv från er mor först efter att er far gått bort. Fri förfogande rätt innebär att den efterlevande maken inte får väsentligt minska kvarlåtenskapen från den avlidna maken eller testamentera bort det, se 3 kap. 2-3 §§ ÄB. Man räknar på hur stor andel er mors kvarlåtenskap utgör av er fars totala tillgångar. Procentsatsen appliceras sedan på er fars totala tillgångar vid hans bortgång. Vid er fars bortgång ärver ni alltså tidigare nämnd procentsats av er fars tillgångar i efterarv adderat med eventuell laglott eller testamente. Detta kan alltså innebära att efterarvet från er mor kan ha ökat respektive minskat. Efterarvet från er mor kommer således slutligen inte tillfalla era halvsyskon.

Enligt min mening behöver ni således inte ändra något i ert juridiska upplägg för att få er önskan. Jag vill dock slutligen påminna om att för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att de uppfyller formkraven i 7 kap. 3 § ÄktB.

Hoppas att ni känner att er fråga har besvarats och skulle det föreligga några oklarheter är ni välkomna att höra av er på nytt.
Harald Myrenfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (407)
2021-06-16 Nytt äktenskapsförord vid arv som ska utgöra enskild egendom?
2021-05-23 Avtal om enskild egendoms giltighet gentemot särskullsbarn
2021-04-30 Kan jag skydda barnens arv från dennes partner?
2021-04-29 Vad räknas som giftorättsgods respektive enskild egendom?

Alla besvarade frågor (93215)