Avtal om boende och underhållsskyldighet

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har delad vårdnad och växelvis boende med min dotter ,en vecka här en vecka hos mamman. Är jag skyldig betala underhållsbidrag till min före detta fru om min dotter flyttar hos henne permanent? I så fall hur bestäms summan eftersom jag hittar ingen relevant info på nätet.Kan den påverka min boende / ägodelar?Sedan vi skildes min före detta fru får hela summan av barnbidraget som jag aldrig frågade efter.Senaste veckorna utan överenskommelse min dotter var tvungen att bo hos mig.Behöver råd om att det skulle hjälpa vår problem ett officiellt brev till min före detta fru att hon ska hålla sig till vår överenskommelse med delade boende tider.Jag ser att den här konflikten påverkar negativt min dotter. Vill inte ha någon tvist om det här bara officiellt förtydliga vår överenskommelse.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om boende och underhåll hittar vi i föräldrabalkens (FB) sjätte och sjunde kapitel.

Som vårdnadshavare har du en rättighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, med hänsyn till barnets önskemål i takt med mognad och ålder (6 kap. 11 § FB). Eftersom att du och din dotters mor delar på vårdnaden måste ni fatta de här besluten tillsammans (6 kap. 13 § 1st. FB). Därför är det viktigt med god kommunikation och samarbetsförmåga. Er dotters boende kan antingen bestämmas genom dom i rätten (6 kap. 14a § 1st. FB) eller genom att ni som vårdnadshavare själva avtalar om vårdnaden. För att avtalet ska gälla krävs det dock att det är skriftligt och godkänt av socialnämnden (6 kap. 14a § 2st. FB). Har vårdnaden bestämts på något av dessa sätt kan du antingen kräva att dotterns mor respekterar domslutet eller peka på eventuellt avtalsbrott. Tyvärr vet jag inte hur ert avtal är utformat. Skulle din dotters mor fortsätta att bryta mot avtalet kan du antingen väcka talan om boende i domstol eller så kan ni försöka komma fram till ett nytt, giltigt avtal tillsammans.

Vad gäller underhåll är ni som föräldrar skyldiga att svara för underhåll åt er dotter efter hennes behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1st. FB). Den skyldigheten gäller fram till att hon fyllt 18 eller slutat gymnasiet (7 kap. 1 § 2st. FB). Oftast uppfylls underhållsskyldigheten av att barnet bor hos föräldern, men är så inte fallet kan det bli aktuellt med underhållsbidrag. Även om föräldrarna har gemensam vårdnad om sitt barn kan ena föräldern behöva uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag om barnet bor varaktigt endast hos den ena föräldern (7 kap. 2 § 1st. FB). Underhållsbidraget fastställs då genom dom eller avtal (7 kap. 2 § 2st. FB). Hade din dotter permanent flyttat hem till sin mor hade du alltså kunnat bli skyldig att betala underhållsbidrag till henne. Den summa underhållsbidraget sätts till ska avgöras baserat på vad som anses skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § 1st. FB). Det är alltså svårt att avgöra hur en sådan skyldighet skulle påverka din personliga ekonomi utan fler uppgifter.

Sammanfattningsvis ska du och din dotters mor gemensamt bestämma kring er dotters boende. Har ni en giltig dom eller avtal på boendeformen kan du åberopa den, annars får ni försöka förhandla fram något nytt. Hade dottern flyttat hem till sin mor på heltid hade du också kunnat bli skyldig att betala underhållsbidrag, men detsamma gäller tvärtom om hon skulle flytta hem till dig. Jag råder dig att samtala med din medförälder och försöka lösa konflikten ihop, eftersom att du inte vill dra den till rätten.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?