Avtal om avslutande av allmän visstidsanställning

2016-02-20 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej.Jag har en allmän visstidsanställning med en månads uppsägningstid. Den går ut 20160801. Nu vill både jag och min chef göra om denna till en tillsvidareanställning. Visst kan vi avbryta den allmänna visstidsanställningen i förtid om vi både vill detta och skriva ett nytt avtal på en tillsvidareanställning? Finns det någon regel inom LAS som går emot detta?Tack snälla på förhand.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Allmän visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning som regleras i 5§ Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Utgångspunkten för en sådan anställning är att båda parter förpliktigar sig att fullfölja sina åtaganden under avtalets hela löptid, om inget annat avtalats, och möjligheterna för part att ensidigt säga upp ett sådant avtal är ytterst begränsad, se 4§ LAS.

Däremot råder allmän avtalsfrihet och det finns ingen bestämmelse i LAS som hindrar parterna från att ömsesidigt avsluta en anställning om de så önskar. Vidare är det självklart fritt för dig och din arbetsgivare att ingå nytt avtal om tillsvidareanställning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll