Avtal om användande av know-how och "Letters of intent"

2015-03-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! En forskare inom immaterialrätt har en metod som ett annat företag vill kunna utnyttja genom know-how, men forskaren är rädd för att det företaget ska lämna forskaren utanför så fort de har utnyttjat av hans s.k. know-how. Forskaren vill därför upprätta ett letter of intent, (LOI), dvs en avsiktsförklaring innan ett huvudavtal skapas, för att va säker på att detta inte sker. Forskaren är en fysisk person (ej juridisk). Jag undrar vilka de viktigaste punkterna är att ta upp i ett sådan LOI i grunden?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Avsiktsförklaringar har funktionen att parterna i god tid innan ett huvudavtal skrivs är på det klara med vad man förvänta sig. Sådana är vanligtvis inte juridiskt bindande utan ses snarare som ett "utbud", likt hur en butik har varor i sitt skyltfönster för att visa vad som är till salu. Det är viktigt att vara tydlig med vad man vill så att motparten inte går in i förhandlingar med helt andra förväntningar.

När ni skriver detta är det viktigt att ta ställning till följande punkter:

Vilken know-how är det som åsyftas?

Hur får företaget använda den?

Är avtalsförhållandet exklusivt eller kommer forskaren kunna licensera till andra?

Var och hur länge? Vad händer efter avtalets slut?

Ska ersättning utgå till forskaren?

Gör tydligt att informationen är konfidentiell och att huvudavtalet kommer innehålla sekretessbestämmelser.

Forskaren borde också vara vaksam över hur eventuella "konkurrensklausuler skrivs". Han vill säkert själv kunna använda sin know-how under och efter avtalstiden.

Hoppas jag varit till hjälp.

Philip Ideström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (856)
2020-07-06 Upphovsrättsintrång/varumärkesintrång när man bedriver hobbyverksamhet
2020-07-01 Får varumärken synas i film?
2020-06-30 Får jag sälja vidare en vara som är varumärkesskyddad?
2020-06-30 Kan vi använda andras bilder?

Alla besvarade frågor (81726)