Avtal mellan sambor

Hej Jag har köpt en bostadsrätt som jag håller på att renovera. Har inte flyttat in än. Bostaden var tanken att jag och mitt blivande barn ska bo i. (Är gravid) Men har nu bestämt med blivande fadern att vi ska försöka bo tillsammans. Så när jag väl flyttar in kommer fadern att flytta in samtidigt. Hur skyddar jag mig så att jag behåller bostadsrätten ifall det inte skulle fungera mellan oss? Bostaden har jag köpt menat till mig och barnet. Hur bevisar jag detta? Eftersom vid inflyttning så flyttar vi in ihop. Jag står för hyreskontraktet samt lånet på bostadsrätten. Har enbart lagt in egna pengar för renoveringen.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

När två personer stadigvarande bor tillsammans i ett äktenskapsliknande förhållande så blir sambolagen tillämplig. Att två personer stadigvarande ska bo tillsammans innebär att samboende ska ha pågått under en längre tid för att lagen ska bli tillämplig. Har man gemensamma barn eller om man är folkbokförda på samma adress så presumeras man vara sambor. Om du och fadern till barnet väljer att flytta ihop kommer därför lagen att bli tillämplig på ert förhållande.

Att lagen blir tillämplig innebär att all den egendom som ni har förvärvat för gemensam användning kommer att delas lika vid en eventuell separation, om någon av er begär att bodelning ska ske. Det krävs alltså att någon av er begär bodelning och detta måste ske inom 1 år efter det att förhållandet upphörde.

Den egendom som ingår i en bodelning mellan sambor är den bostad och det bohag som har innehafts för gemensamt bruk. Det spelar ingen roll vem det är som har betalat för egendomen utan det avgörande är istället om egendomen är inköpt i syfte att den ska användas gemensamt. Om egendom har förvärvats före det att förhållandet inleddes och det kan bevisas att förvärvet enbart skedde för egen räkning så ska egendomen inte ingå i bodelningen. Eftersom att du är gravid och det är fadern till barnet som ska flytta in tillsammans med dig i lägenheten så kommer denna med största sannolikhet att ingå i en eventuell bodelning mellan dig och fadern till barnet.

Om ni inte vill att bostaden ska ingå i bodelningen eller om ni inte vill att någon bodelning ska ske så kan ni upprätta ett samboavtal som reglerar situationen. Det krävs att ni båda två undertecknar det skriftliga avtalet för att det ska vara giltigt. Gör ni detta så skyddas din bostad vid en eventuell separation.

Lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning