Avtal mellan minderårig och förälder

2016-09-03 i Omyndiga
FRÅGA
Hejsan. Jag är 17 år och min mamma hotar med att kasta alla mina saker om jag inte gör klart en syssla som hon bett mig att göra i tid. Hon skrev detta till mig på facebook och frågade om jag förstod och jag svarade med en tummen upp (alltså inget "ja" eller liknande). Nu säger mamma att jag ingått ett avtal med henne som gör att hon har rätt att slänga mina saker om jag inte gör det hon bad mig. Är det okej?
SVAR

Hej och tack för att du ställt din fråga till Lawline!

Till att börja med så är du fortfarande underårig och kan endast ingå en begränsad del avtal, och det är med din vårdnadshavares samtycke enligt 9 kap 1 § Föräldrabalk (1949:381), FB, se här: här. Faktum är att du inte har rätt att förfoga över egendom eller har rätt att råda över den rent juridiskt. Undantag från huvudregeln att du inte får råda över din egendom är den egendom som du har köpt för egna pengar som du själv har tjänat, och detta skall vara efter det att du fyllt 16 år, enligt 9 kap 3 § FB. Vikten av vem som äger och får råda över egendomen påverkar om du kan ingå avtal om att råda eller inte råda över din egendom, det är svårt att ingå avtal om något som man inte rättsligt äger.

Vidare så är du omyndig vilket innebär att du endast får ingå avtal som din förälder (vårdnadshavare) har godkänt, alltså innebär detta att det är din mamma som godkänner de avtal du ingår.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (128)
2020-11-11 Vad gäller vid försäljning av tjänster via internet till barn?
2020-10-28 Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?

Alla besvarade frågor (88385)