FrågaFAMILJERÄTTBodelning28/07/2020

Avtal mellan makar vid äktenskapsskillnad

Min make och jag ska skiljas. Vi är helt överens om bodelningen. Kan vi som gifta skriva ett inbördes avtal om detta, som är juridiskt bindande? (Detta för att hindra framtida ev dispyter).

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna för att besvara din fråga finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Allmänt om makars egendom
I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som tillhör den ena maken i ett äktenskap och omfattas av giftorätt, vilket kommer att delas vid bodelningen, enkelt uttryckt. En makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att om viss egendom inte omfattas av ett villkor om enskild egendom, anses egendomen vara giftorättsgods.

Svar på din fråga
Egendom kan göras enskild genom att egendomen exempelvis villkorats som enskild i samband med ett arv, gåva eller att ett äktenskapsförord är upprättat (7 kap. 2 § ÄktB). Det sistnämnda skulle jag anta är mer aktuellt för din fråga. Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Denna egendom kommer alltså inte att ingå i bodelningen. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna. Äktenskapsförordet ska därefter registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).

En annan möjlighet för er att komma överens om hur era tillgångar ska fördelas är att upprätta ett skriftligt bodelningsavtal. Ett sådant avtal kan göras under äktenskapet, genom en skriftlig anmälan till Skatteverket som ska registreras av myndigheten, eller när äktenskapet upplöses (9 kap. 1 och 4 § ÄktB). I bodelningsavtalet framgår fördelningen av era tillgångar och vad ni har beslutat om egendomen som utgörs av giftorättsgods.

Jag kan även tillägga att en bodelning inte behövs om ni som makar endast har enskild egendom och ingen av er begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § ÄktB). Ni som makar kan däremot komma överens att den enskilda egendomen ska ingå i bodelningen. Egendomen anses i det fall utgöra giftorättsgods, om egendomen är enskild till följd av ett äktenskapsförord och gäller inte egendom som är enskild till följd av föreskrift meddelad vid gåva eller i testamente (10 kap. 4 § ÄktB).

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon KalludraRådgivare
Hittade du inte det du sökte?