Avtal mellan föräldrar om vårdnad, boende och umgänge

2016-02-25 i Barnrätt
FRÅGA
Min storebror och hans fru har bestämt sig för att skiljas för 1 månad sedan. De har 2 barn, 3 och 6 år gamla. Min brors fru har lyckats att få min bror att skriva under ett kontrakt där det står att hon får tillåtelse att flytta från staden med deras två barn och att hon ska ha största delen av vårdnaden, dvs att han endast får ha dem hos sig varannan helg. Just nu bor hon kvar i stan och de turas om att ha dem varannan vecka. Det funkar bra tycker min bror och har nu ångrat sig angående vårdnaden, han vill ha dem varannan vecka och att de helst ska få gå kvar på samma förskola osv. Hon hävdar att hon i och med kontraktet kan göra som hon vill och att han inget har att säga emot. Kan hon göra som hon vill? Även om han inte trodde det var ett "riktigt" kontrakt då han skrev på, för det trodde han inte att det var, han säger att bara ville lugna hennes tjat genom att skriva under det. Hon har alltid haft övertaget på honom och jag är övertygad om att han skrivit på i tron om att det inte var ett giltigt kontrakt.Vad kan vi göra? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken. Med vårdnad menas det juridiska ansvaret för barnen. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare har de samma vårdnadsansvar, men boende och umgänge kan skilja sig åt mellan föräldrarna. Avtalet som din bror och hans fru har skrivit kanske handlar mer om boendet och umgänget än om vårdnaden, om jag förstått din fråga rätt?

Eftersom din bror och mamman till barnen är gifta har de förmodligen gemensam vårdnad, enligt 6 kap. 3 § föräldrabalken. Efter skilsmässan fortsätter de i så fall att ha gemensam vårdnad om inte någon av föräldrarna vill ha ensam vårdnad och tingsrätten anförtror vårdnaden åt en av dem i samband med skilsmässan, enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken. Om tingsrätten ska besluta om vårdnaden är barnens bästa avgörande för vem av föräldrarna som får vårdnaden. Om din bror och hans fru har gemensam vårdnad om barnen kan frun inte bestämma själv att barnen till exempel ska byta förskola, eftersom de ska bestämma tillsammans i frågor som rör barnens personliga angelägenheter, enligt 6 kap. 11 § och 13 § föräldrabalken.

Umgänge handlar om barnens rätt att träffa den förälder som de inte bor tillsammans med, enligt 6 kap. 15 § föräldrabalken. Om barnen bor varannan vecka hos vardera förälder behövs därför inget beslut om umgänge, eftersom barnen då bor lika mycket hos båda föräldrarna. Om barnen bor varannan helg hos sin pappa och resten av tiden hos sin mamma ses det i lagens mening som att barnen har sitt boende hos mamman och umgänge med pappan. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att umgänget fungerar. På talan av en eller båda föräldrarna kan tingsrätten besluta om boende och umgänge enligt 6 kap. 14a § första stycket och 6 kap. 15a § första stycket.

Föräldrarna kan även avtala om vårdnaden, boendet och umgänget, enligt 6 kap. 6 §, 14a § andra stycket och 15a § tredje stycket föräldrabalken. För att ett sådant avtal ska vara giltigt krävs att det är skriftligt och att socialnämnden godkänner det. Kontraktet som din bror och hans fru har skrivit gäller alltså inte om de inte har varit hos socialnämnden och fått det godkänt. Även om det skulle vara godkänt och giltigt är det inget som hindrar att din bror framställer yrkande i tingsrätten om att han vill att vårdnaden, boendet och umgänget ska vara på något annat sätt än vad som står i kontraktet.

Om ni vill läsa mer om hur man gör för att domstolen ska ta upp en fråga om vårdnad, boende och umgänge, och om hur det går till när domstolen beslutar om detta, kan ni göra det här: www.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/

Om ni vill ha mer hjälp av en jurist rekommenderar jag att ni bokar tid för rådgivning med en jurist från Familjens jurist, här: lawline.se/boka


Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?