FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga20/06/2013

Marknadsdomstolens dom om avtal med barn / underåriga

Hej Lawline Läste just att marknadsdomstolen just dömt till fördel för ett bolag som tillåter barn skriva avtal med dem "http://www.svt.se/nyheter/sverige/barn-kan-avtala-utan-foraldrar" och har en undran om det nu är tillåtet för ett barn att teckna ett avtal, kan det då bli någon annans ansvar att se till att betala detta? Jag vet att jag som förälder har ansvaret för mina barn men om jag inte får vara med och bestämma vilka avtal som mitt barn ingår känns det väldigt underligt att jag ska kunna bli betalningsansvarig, hur lyder lagen när jag inte godkänt ett avtal? Man har ju sedan tidigare hört talas om att barn vid myndighetsåldern blivit betalningsansvariga för exempelvis tandläkarbesök som föräldrarna inte betalt, men om jag kommer ihåg rätt så är denna möjlighet borta, är det så? Hälsningar Lasse Rydell

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!


Jag har kollat upp Marknadsdomstolens avgörande som artikeln bygger på. Marknadsdomstolen hänvisar till rättsfallet MD 2012:14 p. 120-127 samt p. 137. I det rättsfallet hittar man svaret på frågan om underårigas förmåga att ingå avtal.


De grundläggande reglerna om underårigas rättshandlingsförmåga regleras i 9 kapitlet 1, 3 och 6 §§ i Föräldrabalken . Huvudregeln är att förmyndarens samtycke krävs.


Samtycket behöver inte vara uttryckligt och direkt riktat till den som avtalar med den underåriga, och kan tolkas in i avtalet. Det kan även räcka med att den som avtalar med en underårig har fått en grundad anledning att tro att samtycke finns av förmyndaren. Arten och nödvändigheten av avtalsingåendet samt beskaffenheten av egendomen den underåriga köpt får tillmätas stor vikt vid en bedömning av om en grundad anledning finns hos motparten.


Tillstånd att använda telefon eller dator är vanligtvis inte tillräckligt för att anse att samtycke till betalning online föreligger. Har förmyndaren däremot godkänt att den underårige skapar ett konto och knyter kontantkort till detta är sedvanliga avtal så som appar för lägre belopp ok. Köp för tusentals kronor bör alltså inte vara bindande.


Avtal där samtycke saknas kan alltid bli giltiga om förmyndaren samtycker i efterhand.


Som förmyndare ska man alltså som huvudregel ge sitt samtycke, men detta kan vara underförstått, tolkas in, eller anses föreligga om grundad anledning finns. Barn har alltså inte i och med avgörandet magiskt över en natt fått rättshandlingsförmåga att ingå alla möjliga typer av avtal utan föräldrars vetskap och samtycke, men samtyckeskravet är mer utvidgat än vad man kan tro, och detta bör man tänka på när man ger barn tillgång till verktyg för att ingå avtal (dator, mobil, paddor o.s.v.).


Barn nära myndighetsåldern (16-17) har enligt föräldrabalken en större frihet att ingå avtal. Det får exempelvis göras med pengar de själva tjänat. Hur betalningsansvaret hos tandläkaren ser ut har jag tyvärr ingen uppfattning om och är en liten hjälp i den sista delen av din fråga.


Hoppas ändå att svaret varit till hjälp.


Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”