Avtal med underårig

2015-06-28 i Omyndiga
FRÅGA
Hej! Min bror sålde sin moped till en kille på 16 år. Nu har föräldrarna börjat skriva att de ska upphäva köpet då deras son har stulit pengarna från dem. Hur ska man göra nu, pengarna vi fått för mopeden har min bror köpt en ny moped för. Detta innebär att han inte har råd att betala tillbaka pengarna. Har föräldrarna rätt att upphäva köpet? Inget kvitto är skrivet utan killen skrev bara på registreringsbeviset.
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om avtal med underåriga regleras i Föräldrabalken, som du hittar här.

Utgångspunkten är att underåriga (under 18 år) inte kan ingå avtal, Föräldrabalken 9:1.

Det finns dock vissa undantag, till exempel får barn över 16 år själva råda över pengar de själva har tjänat, FB 9:3. I det här fallet är det undantaget inte tillämpligt då det framgår att 16-åringen stulit pengarna från sina föräldrar. Om en underårig ingått avtalet utan samtycke från föräldrarna är avtalet ogiltigt, och prestationerna ska återgå, Föräldrabalken 9:7. Det innebär att föräldrarna har rätt att upphäva köpet, och de ska få tillbaka pengarna och du ska få tillbaka din moped. Om den underårige vilseledde din bror, till exempel genom att utge sig för att vara äldre än vad han var, kan han bli skyldig att ersätta din bror för eventuell förlust som uppkommit genom avtalet.

För att sammanfatta verkar det som, utifrån den situation du beskriver, som att din bror tyvärr måste ge tillbaka pengarna till 16-åringens föräldrar. Han ska då också få tillbaka mopeden han sålde, och kan förhoppningsvis sälja denna till någon annan köpare.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (123)
2020-04-06 Får omyndiga stå med på hyreskontrakt tillsammans med vårdnadshavaren?
2019-12-13 Får omyndiga ha ett eget kreditkort?
2019-11-09 Bo på hotell med en minderårig
2019-11-09 Bo på hotell med en minderårig

Alla besvarade frågor (81671)