FrågaAVTALSRÄTTAvtal22/05/2017

Avtal med granne

Jag har skriftligt ömsesidigt avtal med grannen om bygge närmare tomtgräns, gäller det om det blir ny ägare till någon av fastigheterna?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
Som huvudregel gäller att ett avtal bara är bindande för avtalsparterna och inte binder tredje man. Det vill säga A och B kan inte träffa ett avtal och då binda C. Däremot kan man i vissa fall binda C om avtalet är gynnande för C, exempelvis om avtalet innebär en rättighet för C som C kan göra gällande. Men man kan aldrig binda C om det handlar om en förpliktelse för C.
Hoppas svaret varit till din hjälp!
Med vänlig hälsning

Mimmi OrreniusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning