Avtal med flera parter

2015-10-01 i Avtal
FRÅGA
Jag skall teckna ett avtal med två bröder som äger en fastighet. Kan jag skriva ett avtal med mig som en part och bägge bröderna som en motpart?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!


Ja, det kan du. Åtminstone kan båda bröderna bli ansvariga gentemot dig på samma sätt. Att de är två olika personer går inte att komma ifrån, men det är fullt möjligt att skriva ett avtal där de har samma skyldigheter gentemot dig eller där de "tillsammans" är skyldiga att göra något. Exempelvis kan du hyra fastigheten av dem och avtala att de skall hålla den i fräscht skick, eller avtala med båda att du skall ha rätt att bruka fastigheten på annat sätt. Det är inte mycket konstigare än t.ex. sådana köpeavtal där två personer är skyldiga att utge en köpesumma, men att säljaren har rätt att kräva den från vilken av personerna den vill.

Kort sagt blir det rent juridiskt fortfarande fråga om två motparter, men de kan t.ex. tillsammans eller var och en vara bundna till samma prestation gentemot dig genom avtalet! Det finns alltså ingen begränsning på så sätt att bara två personer skulle kunna skriva på ett avtal eller liknande. Jag avslutar med ett exempel som i och för sig inte tar hänsyn till alla regler men fungerar för detta ändamål:

A skall hyra en fastighet av B och C, som äger hälften var.
Hyran skall vara 30 000 kr i månaden.
En del av avtalet formuleras som följer:
"* A har rätt att bruka fastighet X i sin affärsverksamhet.
* A skall till B och C erlägga 30 000 kr i månaden i hyra. A har rätt att göra betalningen till vem av B och C han vill. Mottagaren skall erlägga hälften av hyran till den andre.
* B och C är gemensamt ansvariga för att hålla fastigheten i för verksamheten brukbart skick."

I detta fall blir det ett trepartsavtal. A får av både B och C (som ju gemensamt måste acceptera detta) rätt att bruka fastigheten. B och C får rätt till betalning antingen från A eller, beroende på hur betalningen görs, från den andre. B och C blir gemensamt ansvariga gentemot A för att hålla fastigheten i gott skick. Hur de gör detta får de göra upp om sinsemellan.

Hoppas att jag besvarade frågan ordentligt! Om du undrar något mer får du gärna återkomma!

Hälsningar

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej tacksam för klart och tydligt svar/Med vänlig hälsning Marie Söderlund
2015-10-01 10:52
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1363)
2020-10-21 Kan en person ångra ett muntligt uttalande/avtal?
2020-10-21 Möjlighet till avbokning trots bindande avtalsvillkor
2020-10-18 Gäller ångerrätt vid betald handpenning hos bilfirma?
2020-10-12 Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?

Alla besvarade frågor (85217)